Natuurberichten

Uitgever: EIS Kenniscentrum Insecten

EIS Kenniscentrum Insecten brengt de Nederlandse insecten en andere ongewervelden in kaart.

Pagina 3 van 36 - 353 Resultaten

Nolavia-soort

Iedereen heeft wel eens gehoord van ‘bananenspinnen’, maar er zijn bijvoorbeeld ook ‘druivenspinnen’. Eigenlijk kunnen diertjes meereizen met alle fruitsoorten die buiten groeien en verscheept worden. Kennis over deze soorten is..


Lees verder 27 februari 2023   6 mnd oud
Schildweinigpoot

Weinigpoten zijn verwant aan duizendpoten en miljoenpoten. Het zijn hele kleine bodemdieren en het is daarom niet verwonderlijk dat er weinig over bekend is. Er zijn wereldwijd slechts enkele specialisten die deze dieren..


Lees verder 30 januari 2023   7 mnd oud
De paardendaas is ons grootste inheemse vlieg.

De paardendaas (Tabanus sudeticus) is een indrukwekkende verschijning, zowel voor mens als voor vee. Met een lengte van bijna drie centimeter is het onze grootste inheemse vlieg. De paardendaas dreigde uit ons land te verdwijnen,..


Lees verder 2 januari 2023   8 mnd oud
Stomp elfje Meliscaeva cinctella, een bosbewonende zweefvlieg die de laatste decennia hard achteruit gegaan is

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft EIS Kenniscentrum Insecten opdracht gegeven om in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek een Rode Lijst voor de zweefvliegen te gaan opstellen. Het is..


Lees verder 28 december 2022   8 mnd oud
Mannetje gewone langhoornbij

Vier bedreigde bijensoorten stonden afgelopen twee jaar centraal in een project op Texel: de gewone langhoornbij, de Texelse zandbij, de ijszijdebij en de moshommel. Onverwacht (maar zeer welkom) kwam daar een vijfde soort bij: de..


Lees verder 15 december 2022   9 mnd oud
Rosse sprinkhaan

Sinds begin oktober 2022 is Xeno-canto, de grootste website voor geluidsopnamen van vogels, uitgebreid met sprinkhanen en krekels. Voor iedereen die geluidsopnamen in de natuur maakt is het een uitgelezen mogelijkheid om deze nu..


Lees verder 9 november 2022   10 mnd oud

Kwijnende eiken vormen een begeerde ontmoetingsplek voor vliegend herten, vooral als die eiken bloedende wondjes hebben. Geregeld zijn er resten van diverse dode vliegend herten onder een dergelijke boom te vinden. Tot nog toe was..


Lees verder 7 november 2022   10 mnd oud
Tekeningen hommels

Met hun aaibare uiterlijk en bonte kleuren behoren hommels tot de meest bekende en geliefde insecten. Tegelijkertijd vormen ze één van de meest bedreigde groepen van bijen. Een complete veldgids voor de Lage Landen was er tot nu..


Lees verder 31 oktober 2022   10 mnd oud
Parende mediterraan draaigatjes

Het mediterraan draaigatje is een invasieve mier, die met planten uit mediterrane gebieden terecht kan komen in tuinen. Ze kan in enorme dichtheden voorkomen, met overlast in woonwijken tot gevolg. Door alle kennis die de..


Lees verder 28 oktober 2022   10 mnd oud
Vrouwtje braamtronkenbij

Menigeen heeft ze weleens gezien: tronkenbijen. Kleine bijtjes die ’s zomers voor een insecten- of bijenhotel vliegen of die zenuwachtig met hun achterlijf trillend stuifmeel op composieten verzamelen. Deze onopvallende bijtjes..


Lees verder 20 oktober 2022   11 mnd oud

Archief