Natuurberichten

Uitgever: BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units: Faunazaken / Secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Stikstof en Natura 2000, Gemeenschappelijke Beheer Organisaties.

Pagina 2 van 5 - 47 Resultaten

Gierzwaluw

De gierzwaluw is een beschermde vogel. Het beschikbaar hebben én houden van permanente nestgelegenheden is de belangrijkste manier om de gierzwaluw te helpen. In het geactualiseerde Kennisdocument Gierzwaluw van BIJ12 staat hoe..


Lees verder 1 augustus 2023   10 mnd oud
Wolf

Van een wolvenroedel uit het Vlaamse Hechtel-Eksel zijn de afgelopen maanden drie nakomelingen omgekomen in het Nederlandse verkeer. Eerder overleefden drie andere wolven uit deze roedel hun doortocht in ons land niet. In totaal..


Lees verder 28 juni 2023   11 mnd oud
Het oranjetipje vloog goed dit voorjaar

In het webinar ‘Natuurdata: wat kun je er mee?’, dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden experts van diverse organisaties wat natuurdata precies zijn. Ze spraken ook over hoe waarnemingen worden gedaan, gestructureerd,..


Lees verder 9 juni 2023   1 jaar oud
oranjetipje man - primair

Op 26 mei 2023 organiseert BIJ12 in samenwerking met LNV, WUR, CBS, OU en SoortenNL een webinar met de titel ‘Wat zijn natuurdata en wat kunnen we ermee?’. In het webinar dat plaatsvindt van 10.00 tot 11.00 uur laten verschillende..


Lees verder 12 mei 2023   1 jaar oud
wolf, deze versie iets bijgesneden voor lead

Eén van de wolven die in de afgelopen jaren op de Noord-Veluwe werd geboren lijkt op zoek naar een nieuw territorium in Duitsland. Dit is voor het eerst dat een Nederlandse wolf zich mogelijk wil vestigen in het buitenland. Dat..


Lees verder 17 april 2023   1 jaar oud
Wolf

In de periode 1 augustus tot en met 31 oktober 2022 kwamen bij het Wolvenmeldpunt 1.070 meldingen binnen van (vermoedelijke) sporen van wolven. Bij 407 meldingen bleek dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Dat staat in de..


Lees verder 21 december 2022   1 jaar oud
Kievit

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. In 2021 richtten provincies daarvoor 1.922 extra hectare natuur in. Tot 2028 moet er nog 34.432 hectare van de..


Lees verder 9 november 2022   1 jaar oud
Twee wolvenwelpen. 2-8-2022, Hoge Veluwe

Er zijn dit jaar in Nederland bij vier wolvenparen minimaal 16 wolvenwelpen geboren. Minimaal drie in het gebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân, zes op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en drie in Park de Hoge Veluwe...


Lees verder 22 september 2022   1 jaar oud
De wolvin bezocht met name de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland

Er zijn drie wolvenwelpen gezien in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân. Dit blijkt uit de monitoring van wolvenactiviteit in het gebied. Dit is de eerste keer dat er welpen zijn geboren in dit territorium sinds de wolf..


Lees verder 1 augustus 2022   1 jaar oud
Een wolf in zijn leefgebied

Er zijn twee wolvenwelpen gezien op de Midden-Veluwe. Dit blijkt uit een waarneming die binnen is gekomen bij het Wolvenmeldpunt. Het is nog onbekend welke wolven de ouders zijn. Vanwege de huidige locatie op de Midden-Veluwe is..


Lees verder 28 juni 2022   1 jaar oud

Archief