Natuurberichten

Uitgever: OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 7 van 8 - 80 Resultaten

Nadat de provincie Limburg de gebiedsanalyses had gemaakt voor het Eiken-haagbeukenbos binnen Natura 2000-gebieden, bleek dat er nogal wat kleinere en grotere onderzoeksvragen op tafel lagen die ingevuld moesten worden, voordat..


Lees verder 10 augustus 2021   2 jaar oud

In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van De Vlinderstichting, EIS Kenniscentrum Insecten en Stichting Bargerveen de knelpunten voor terugkeer van bedreigde insecten in het natte zandlandschap onderzocht. Er is..


Lees verder 11 juli 2021   2 jaar oud

De afgelopen droge jaren maken het noodzakelijk om ingrijpende maatregelen te nemen op de schaal van stroomgebieden. Alleen dan lukt het om hoogvenen en natte heiden, schraallanden, moerassen en broekbossen voor de toekomst te..


Lees verder 29 juni 2021   2 jaar oud

Waterschappen en natuurbeheerders willen graag de ecologische kwaliteit van beken en sloten verhogen. Daarom passen zij steeds vaker het zogenaamde stroombaanmaaien toe of leggen ze hout in de beken. Deze maatregelen kunnen..


Lees verder 15 juni 2021   2 jaar oud

De ’natte dooradering’ van het landelijk gebied, met meer dan driehonderdduizend kilometer aan sloten en duizenden poelen, is voor een groot deel in beheer bij agrariërs. Doel is om deze ‘natte dooradering’ meer voor..


Lees verder 1 juni 2021   2 jaar oud

In opdracht van het Kennisnetwerk OBN hebben onderzoekers van KWR en Universiteit Antwerpen het hydrologisch functioneren van onaangetaste, door grondwater gevoede beekdalvenen beschreven. In een casestudy in het Drentse Aa-gebied..


Lees verder 18 mei 2021   3 jaar oud

Voor het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit was 2020 een jaar met veel ontwikkelingen. Eén daarvan was de uitvoering van het Ecologisch Assessment. De resultaten van het Ecologisch Assessment geven een impuls aan..


Lees verder 4 mei 2021   3 jaar oud

Het gaat niet zo goed met de konijnen in het duingebied. Niemand weet hoe dat komt. Daarom startte het Kennisnetwerk OBN in 2017 met een landelijk onderzoek. De onderzoekers bekijken de leefgebieden van konijnen in het duin en..


Lees verder 20 april 2021   3 jaar oud

Ooibossen zijn rijke ecosystemen en vormen het meest opvallende landschapsonderdeel van natuurlijke overstromingsvlaktes langs rivieren. Sinds begin jaren 90 hebben we met de realisatie van tal van nieuwe natuurgebieden en..


Lees verder 6 april 2021   3 jaar oud

Loopkevers zijn goede indicatoren van de ecologische kwaliteit van de oeverzone van stromende wateren. Daarom is onderzoek gedaan naar de invloed van beekdalbreed herstel op loopkevers. In drie gebieden in Drenthe is onderzocht..


Lees verder 23 maart 2021   3 jaar oud

Archief