Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 3 van 23 - 229 Resultaten

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Alblasserdam

Waterdiertjes kunnen helpen om afvalwater te zuiveren. Een team onderzoekers heeft gekeken hoe ongewervelde dieren, die normaal op de bodem van de sloot en andere wateren leven, van nut kunnen zijn voor..


Lees verder 28 september 2023   8 mnd oud
Biesbosch, Dordrecht, Pad tussen de Zuidhaven en Oosthaven

Er bestaan allerlei mogelijkheden om de natuur in te zetten als oplossing voor maatschappelijke opgaven: Nature-based Solutions. Denk aan meanderende beken die langer water vasthouden, groene steden die zorgen voor verkoeling of..


Lees verder 23 september 2023   8 mnd oud
Belgie, Liege, stroom bij Plombieres

Sinds 2010 is de biodiversiteit in stromende wateren niet meer verbeterd. Dit blijkt uit een analyse van de trends van ongewervelde dieren in Nederlandse en andere Europese beken en rivieren. Sinds de bouw van de..


Lees verder 12 september 2023   8 mnd oud
Kievit met kuikens

Kieviten hebben in Nederland een tekort aan geschikt leefgebied voor hun opgroeiende kuikens. Hierdoor worden er te weinig kuikens groot en neemt het aantal Kieviten in Nederland af. Dit blijkt uit onderzoek dat OBN natuurkennis..


Lees verder 4 september 2023   8 mnd oud
Stuifzandheide op de Veluwe (beeld in overleg te gebruiken, contact communicatie.esg@wur.nl)

De gemiddelde kritische depositiewaarde voor stikstof in Nederland ligt lager dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De waarde die aangeeft hoeveel stikstof de natuur aankan zonder dat er schade optreedt,..


Lees verder 31 augustus 2023   8 mnd oud
Winterlinde, april 2022 met verse en oude drinkgaatjes

In het Renkums Beekdal werden in april 2022 bij een groepje van drie jonge gezonde winterlindes veel merkwaardige, ondiepe gaatjes in ‘parelsnoeren’ op de stammen waargenomen. Sommige gaatjes leken vers en voelden vochtig aan,..


Lees verder 15 juli 2023   10 mnd oud
Sloot in agrarisch landschap, Alblasserwaard

De Nederlandse natuur staat onder druk en haar kwaliteit vermindert, ook in de stad en agrarisch gebied. Daardoor nemen steeds meer soorten in aantal af en verdwijnen er soorten. Voor het veenweidegebied in de Alblasserwaard en de..


Lees verder 9 juli 2023   10 mnd oud
Hoogveenlandschap in de Belgische Hoge Venen

Hoogvenen zijn geen ongerepte wildernis, maar op verschillende manieren gebruikt in het verleden. De sporen hiervan in het huidige landschap kunnen mogelijk helpen bij het halen van natuurhersteldoelen. Tot die conclusie komt..


Lees verder 5 juli 2023   10 mnd oud

Zoogdieren in beschermde tropische gebieden ontkomen niet aan de invloed van menselijke activiteit. Ook niet als die activiteit buiten het beschermde gebied plaatsvindt. Tot die conclusie komt een nieuwe internationale studie in..


Lees verder 29 juni 2023   11 mnd oud
Duinlandschap Terschelling (beeld in overleg te gebruiken, contact communicatie.esg@wur.nl)

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur van de lucht, ook de bodem wordt warmer. Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben onderzocht hoe de bodemtemperatuur in Nederland de komende dertig jaar..


Lees verder 24 mei 2023   1 jaar oud

Archief