Natuurberichten

Uitgever: ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.
Deel deze pagina

Pagina 40 van 48 - 476 Resultaten

Otter bij Doesburg bij spraintplaats.

In april van dit jaar werd bij Doesburg een otter vrijgelaten om de al aanwezige fragiele populatie te versterken. Camerabeelden laten zien dat de vrijgelaten otter nog aanwezig is. Het jonge mannetje heeft zijn leefgebied..


Lees verder 7 oktober 2012   10 jaar oud
Loozerheide, Kempen~Broek

In het Kempen~Broek wordt een spectaculair gebied toegevoegd aan het lint van bestaande natuurterreinen. Het gaat om gronden die eigendom waren van zinkfabriek Nyrstar en op 28 september worden overgedragen aan ARK..


Lees verder 23 september 2012   10 jaar oud
Konikpaarden in sneeuw Creative Commons vierkant

Dinsdag 18 september vertrokken 38 konikpaarden uit natuurgebied de Millingerwaard naar Letland. Hiermee wordt de bestaande kudde van 81 dieren bijna gehalveerd. De paarden worden weggehaald om te voorkomen dat er komende winter..


Lees verder 20 september 2012   10 jaar oud
Jonge Scholekster op Zandmotor

Vorig jaar zomer is de Zandmotor aangelegd. Sinds die tijd is er veel gebeurd op de Zandmotor. Vogels, zeehonden en bruinvissen vonden er een goede plek om voedsel te zoeken of om er tot rust te komen. De eerste jonge duintjes..


Lees verder 9 september 2012   10 jaar oud
boomkrekel

In 2004 werden de eerste waarnemingen van boomkrekels langs de Nederlandse rivieren gedaan. In de volgende jaren nam het aantal flink toe. Via het dal van de Rijn kwam de boomkrekel de Gelderse Poort binnen en van daaruit..


Lees verder 26 augustus 2012   10 jaar oud
Gezenderde wisent in kudde

In de duinen van het Kraansvlak bij Overveen leeft een kudde wisenten. Deze Europese bizons zijn grote dieren, maar soms toch erg lastig te vinden. Om kennis op te doen over hun gedrag en om ze makkelijker te kunnen zien is..


Lees verder 19 augustus 2012   10 jaar oud
Vale gier op dode reebok.

De vale gier die zich sinds 16 juni 2012 ophield in kalksteengroeves van de Sint Pietersberg in het grensgebied van Limburg en België heeft op 29 juli het luchtruim gekozen. Maar niet voordat het dier zich een reebok goed liet..


Lees verder 16 augustus 2012   10 jaar oud
Mannetje van de Grauwe Klauwier op jacht naar grote insecten

In het Drielandenpark heeft voor het tweede jaar op rij een paartje grauwe klauwieren succesvol gebroed. Afgelopen week werden de klauwieren met jongen waargenomen. Deze vogel met het kenmerkende zorro masker is een van de kersen..


Lees verder 16 augustus 2012   10 jaar oud
Postelein op oever plas langs de Waal

Natuurontwikkeling langs de grote rivieren heeft een spectaculaire toename van zeldzame pionierplanten tot gevolg. Rivierdynamiek keerde terug en aanleg van nieuwe geulen en verlaagde uiterwaarden zorgden voor ideale nieuwe..


Lees verder 12 augustus 2012   10 jaar oud
Lichtgroene sabelsprinkhaan

Afgelopen week werd in het Kempen~Broek een populatie lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt. Hiermee lijkt deze zeldzame zuiderling zich in Nederland gevestigd te hebben...


Lees verder 1 augustus 2012   10 jaar oud

Archief