Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Pagina 1 van 13 - 125 Resultaten

Tussen 2018 en april 2024 herstelde de provincie Utrecht samen met Staatsbosbeheer 34 kilometer natuur aan de Grebbeliniedijk. Dit deden ze voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Door deze maatregel is het leefgebied..


Lees verder 27 mei 2024   3 dgn oud
Gevonden uitwerpselen van de wolf worden onderzocht

Bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging komen regelmatig meldingen binnen van mensen die een wolf hebben gezien. De wolven worden vooral gezien op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Hoe houden we de wolvenpopulatie in de..


Lees verder 18 mei 2024   1 week oud
weidevogels tellen eemland

Het broedseizoen van de weidevogels is in volle gang en dat is goed te merken in het Eemland bij Amersfoort. Al van grote afstand is het geroep en gekwetter van grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten hoorbaar. “Toch gaat..


Lees verder 16 mei 2024   2 wkn oud
Fiona Boonk en Joke Kleijweg bij de nieuwe vleermuistoren

Om van de voormalige legerplaats Kamp van Zeist een natuurgebied te maken, moeten 14 gebouwen gesloopt worden. De provincie Utrecht heeft nieuwe onderkomens gemaakt voor de vleermuizen die rondom de gebouwen leven...


Lees verder 3 mei 2024   3 wkn oud
Bomen Actieplan

Met het uitdelen en planten van de 600.000e boom is op donderdag 7 maart op een feestelijke manier stilgestaan bij het afronden van het Bomen Actieplan in de provincie Utrecht. Dit resultaat is onder meer behaald via de..


Lees verder 11 maart 2024   2 mnd oud
patrijs - eenmalig gebruik

De komende maanden wordt er weer flink geteld in de Utrechtse natuur. Met verrekijker en tablet trekken onderzoekers door de provincie om vast te leggen hoeveel bijzondere broedvogels ze tegenkomen. Ook dagactieve zoogdieren zoals..


Lees verder 7 maart 2024   2 mnd oud
agroforestry

De provincie Utrecht streeft ernaar om in het landelijk gebied 300 hectare boslandbouw te realiseren, ook wel agroforestry genoemd. Om agrariërs te enthousiasmeren agroforestry op hun land toe te passen, kan hiervoor subsidie..


Lees verder 5 maart 2024   2 mnd oud
Plecotus auritus. Gewone grootoorvleermuis

Het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist bij Soesterberg in de provincie Utrecht wordt in de komende vijf jaar heringericht als natuurgebied met ruimte voor recreatie. Het nieuwe natuurgebied van 29 hectare maakt deel uit..


Lees verder 28 februari 2024   3 mnd oud
Grutto in een grasland

De provincie Utrecht stelt dit jaar bijna 150.000 euro extra subsidie beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aankoop van een plasdraspomp. Hiermee kunnen stukken weiland..


Lees verder 2 februari 2024   3 mnd oud
Knotwilgen in de provincie Utrecht

Kleine landschapselementen zoals hagen, houtwallen, knotwilgen en geriefbosjes vormden ooit het karakteristieke Utrechtse landschap. Ze zijn een lust voor het oog en van levensbelang voor de biodiversiteit. In de afgelopen eeuw..


Lees verder 10 januari 2024   4 mnd oud

Archief