Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

Pagina 1 van 14 - 133 Resultaten

Oosterscheldekreeft

Uitgebreid DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de Oosterscheldekreeft een unieke, geïsoleerde populatie vormt en zich duidelijk onderscheidt van kreeftenpopulaties elders in Europa. Omdat de Oosterscheldekreeft kwetsbaar is voor..


Lees verder 17 mei 2024   1 week oud
Aangespoelde bruinvis

Jaarlijks onderzoekt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Marine Research de doodsoorzaak van gestrande bruinvissen. In 2023 zijn 47 bruinvissen onderzocht. Bijna een derde van de..


Lees verder 16 mei 2024   2 wkn oud
Overblijfselen van het walviskadaver in februari 2024

Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research (WMR) hebben de pilot met het walviskadaver op Rottumerplaat onlangs afgerond. Onderzoekers van WMR volgden twee jaar lang het afbraakproces en de invloed ervan op bodem en..


Lees verder 12 mei 2024   2 wkn oud
PhD-student Melanie Meijer zu Schlochtern onderzoekt hoe grote trekvissen zoals Atlantische zalm de Haringvlietsluizen kunnen passeren. (eenmalig exclusief WMR)

De herintroductie van de Atlantische zalm in de Rijn leek eerst succesvol, maar de populatie is de laatste tien jaar volledig ingestort. Aan de hand van zenderdata hebben onderzoekers aangetoond dat de grootste verliezen, tot 94%,..


Lees verder 24 april 2024   1 maand oud
Afscheid van Waddeneiland Griend (eenmalig exclusief WMR)

Elk jaar tellen onderzoekers van Wageningen Marine Research in december grijze zeehonden – én hun pups – op de kleine Waddeneilanden Griend en Richel. Het is altijd een hele toer om er te komen en dit jaar maakten regen en wind..


Lees verder 4 februari 2024   3 mnd oud
Grijze zeehond op Waddeneiland Griend (eenmalig exclusief WMR)

Onderzoekers van Wageningen Marine Research tellen jaarlijks in december grijze zeehonden tijdens het geboorteseizoen op de Waddeneilanden Griend en Richel. Op dag drie blijkt bij het wakker worden dat de zee tot aan het huisje..


Lees verder 31 januari 2024   3 mnd oud
Zeehonden fotograferen op Waddeneiland Griend (eenmalig exclusief WMR)

Onderzoekers van Wageningen Marine Research tellen jaarlijks in december grijze zeehonden tijdens het geboorteseizoen op de Waddeneilanden Griend en Richel. Ze hebben na een bezoek aan Richel de eerste nacht in het huisje op..


Lees verder 27 januari 2024   4 mnd oud
Zeehond Cactus (eenmalig exclusief WMR)

Tijdens het geboorteseizoen in december, tellen onderzoekers van Wageningen Marine Research jaarlijks grijze zeehonden op de Waddeneilanden Griend en Richel. Ze registreren het aantal pups en vrouwtjes en van welke gebieden ze..


Lees verder 25 januari 2024   4 mnd oud
Ondiepe voedselrijke oeverzones in de beschutting van de eilanden zijn belangrijke kraamkamers voor allerlei soorten vis (eenmalig exclusief WMR)

Onderzoekers van Wageningen Marine Research, Sportvisserij Nederland en het Nederlands Instituut voor Ecologie hebben de afgelopen jaren samen studies gedaan naar het ecologisch functioneren van de recent aangelegde..


Lees verder 17 januari 2024   4 mnd oud
Shelters within preference chamber (uniek eenmalig WUR)

Voor koudbloedige soorten bepaalt temperatuur hun activiteit en stofwisseling. Als het warm genoeg is, worden ze actief en als het te koud wordt, houden ze zich gedeisd. Maar behalve op temperatuur reageren vissen op meer..


Lees verder 29 november 2023   6 mnd oud

Archief