Natuurberichten

Uitgever: Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort

Pagina 1 van 1 - 4 Resultaten

Ooijpolder, Nijmegen

Dit jaar is het Soortenjaar Gelderse Poort, met als doel minstens 5.000 verschillende dier- en plantensoorten te vinden in de Gelderse Poort. Veel vrijwilligers zetten zich in, met succes: vrijdag 12 augustus werd de 5.000..


Lees verder 17 augustus 2022   1 jaar oud

De afgelopen vijf jaar zijn er veel bijzondere veranderingen vastgesteld in de Gelderse Poort. Veranderingen in de natuur en veranderingen in het landschap. De vrijwilligers van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort hebben de..


Lees verder 24 december 2017   5 jaar oud

Sinds de jaren ’90 is veel landbouwgrond langs de grote rivieren weer terug gegeven aan de natuur. Er was een spectaculair herstel van stroomdalflora, maar niet alle soorten keerden terug. Waarom niet? ..


Lees verder 19 februari 2017   6 jaar oud
Hooibeestje

Door natuurontwikkeling in de Gelderse Poort is er veel natuur bijgekomen. Onder andere vogels, planten, libellen en sprinkhanen profiteren hiervan. Dagvlinders lijken echter nauwelijks te reageren. De Flora & Faunawerkgroep..


Lees verder 25 december 2016   6 jaar oud

Archief