Natuurberichten

Uitgever: Atlas Natuurlijk Kapitaal

Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Efficiënter, beter afgestemd en slimmer werken heeft grote voordelen voor bedrijven, burgers en overheden, zeker op de lange termijn. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de majeure uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal helpt daarbij.

Pagina 1 van 8 - 76 Resultaten

Heftige regenbuien verrassen steeds vaker steden. Riolen raken overbelast. Maar er dreigt ook een drinkwatertekort in 2030. We moeten dus slimmer met ons water omgaan. Wat kun jij zelf doen? Maak van je tuin een sponstuin en..


Lees verder 21 juli 2023   1 jaar oud

Van betonnen, grijze en deprimerende eilandjes naar groene, gezonde, energie-efficiënte klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst. Jelle de Jong (IVN Nederland) en Mark Bode (Rebel Group) vertellen op deze Dag van de..


Lees verder 1 mei 2023   1 jaar oud
Snorzweegvlieg op braam

Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een wetsvoorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te halveren. Dat is hard nodig, want de natuur lijdt onder het grootschalige gebruik van..


Lees verder 23 februari 2023   1 jaar oud
Vergeten groente divers

Kerstmis staat voor de deur. Voor veel mensen de tijd om gezellig en véél te eten met familie en vrienden. Toch is het ook een goed moment om stil te staan bij hoe we in Nederland met voedsel omgaan. Want het gaat helaas de..


Lees verder 22 december 2022   1 jaar oud
Gewone grootoorvleermuis

Voor de achttiende keer vragen de Natuur en Milieufederaties met de Nacht van de Nacht op 29 oktober aandacht voor lichtvervuiling. Nederland is een van de meest verlichte landen van de wereld. Al dat licht heeft ook een..


Lees verder 27 oktober 2022   1 jaar oud

Trouw presenteerde 6 oktober de jaarlijkse ‘Duurzame top 100’, een lijst voor uitblinkers die zich ‘van onderop’ inzetten voor duurzaamheid. Denk aan doortastende bomenplanters, duurzame voedseltelers en burgerinitiatieven...


Lees verder 13 oktober 2022   1 jaar oud

Drukdrainage helpt om bodemdaling en de CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen. Het RIVM voerde voor het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. Wat levert de aanleg..


Lees verder 7 juli 2022   2 jaar oud

Wereldwijd neemt de biodiversiteit af. We werken niet met de natuur, maar ertegen. Denk aan het gebruik van pesticiden en kunstmest of versnippering. Kweker Martin Stevens schreef samen met Marlies Huijzer het boek 'Wilde planten..


Lees verder 22 juni 2022   2 jaar oud
Framboos rubus idaeus

Milieu Centraal organiseerde van 12 tot en met 18 april de Week van de Groene Tuin. Het doel was om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen om tuinen, balkons en straten (verder) te vergroenen en te verduurzamen...


Lees verder 9 juni 2022   2 jaar oud
Delft

Een hele week speciaal in het teken van de boom? Ja! Van 9 t/m 14 mei wordt de boom in het zonnetje gezet. WeMakeThe.City Green organiseert de Week van de Boom in Amsterdam en Almere in combinatie met de Boominfodag. Een week lang..


Lees verder 9 mei 2022   2 jaar oud

Archief