Natuurberichten

Uitgever: Wetterskip Fryslân

Deel deze pagina

Pagina 1 van 1 - 2 Resultaten

De Himpensermarpolder

Wetterskip Fryslân is half december 2020 samen met Staatsbosbeheer en vier pachters een waterbergingsproef gestart in gebied de Himpensermar, onder Leeuwarden. Doel van deze proef is te kijken of het 82 hectare grote gebied, in..


Lees verder 6 januari 2021   9 mnd oud
Leefgebied van Holocentropus insignis in het Fochteloërveen

In 2012 werd, na ruim veertig jaar afwezigheid, de zeer zeldzame schietmot Holocentropus insignis in het Fochteloërveen herontdekt. Hierdoor getriggerd werd in het voorjaar van 2014 een gerichte zoekactie op touw gezet om de..


Lees verder 27 december 2018   2 jaar oud

Archief