Natuurberichten

Uitgever: Ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit

Pagina 1 van 1 - 2 Resultaten

De aanleg van de houtsnipperreactor in het Brabantse Westerbeek

Op veel plekken komt nog te veel stikstof in het oppervlaktewater voor. Bemesting is een belangrijke bron. Via drainagebuizen spoelt er bijvoorbeeld nitraat naar de sloot. Verschillende organisaties, waaronder Wageningen..


Lees verder 21 maart 2024   2 mnd oud
Stomp elfje Meliscaeva cinctella, een bosbewonende zweefvlieg die de laatste decennia hard achteruit gegaan is

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft EIS Kenniscentrum Insecten opdracht gegeven om in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek een Rode Lijst voor de zweefvliegen te gaan opstellen. Het is..


Lees verder 28 december 2022   1 jaar oud

Archief