Natuurberichten

Uitgever: Centraal Bureau voor de Statistiek

Pagina 1 van 1 - 5 Resultaten

huidje rivierrombout - primair

De rivierrombout is een vrij zeldzame libellensoort die voorkomt in alle grote rivieren in Nederland. De soort wordt echter niet vaak gezien. Libellenwaarnemers gaan liever kijken op plekken waar veel soorten bij elkaar te vinden..


Lees verder 26 juni 2023   9 mnd oud
vuurlibel - primair

We hebben in Nederland, dankzij duizenden waarnemers, een grote hoeveelheid gegevens over libellen. Hierdoor weten we welke libellensoorten vooruitgaan en welke afnemen. Normaal gesproken berekenen we de trend vanaf begin jaren..


Lees verder 31 december 2022   1 jaar oud
Trend moerassprinkhaan

Sprinkhanen worden niet gestandaardiseerd gemonitord in Nederland. Sinds enkele jaren kunnen wel jaarlijkse trends berekend worden op basis van losse waarnemingen. Dit gebeurt met zogenaamde occupancy-modellen. Hierdoor komen..


Lees verder 2 augustus 2021   2 jaar oud

Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofdeposities, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen sinds het midden van de jaren negentig weer toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de..


Lees verder 30 augustus 2017   6 jaar oud
Vanellus vanellus. Kievit met jongen

Het leefpatroon van planten en dieren verschuift steeds vaker als gevolg van klimaatverandering. Dat valt op te maken uit de indicatoren die het CBS beheert. Vooral de groei- en bloeiperiode van planten verschuift naar een eerder..


Lees verder 11 december 2015   8 jaar oud

Archief