Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.
Deel deze pagina

Pagina 4 van 11 - 102 Resultaten

Tot voor kort was er weinig bekend over hoe trekvogels hun reizen precies indelen. Het is pas sinds de recente ontwikkeling van zenders en loggers dat vogels in detail gevolgd kunnen worden, wat vaak tot nieuwe en onverwachte..


Lees verder 17 februari 2017   2 jaar oud

Sinds tien jaar worden er in Nederland graanveldjes ingezaaid om zaadetende akkervogels de winter door te helpen. In december doken bij het Groningse Zuidbroek plotseling zes Grauwe Gorzen en twee Witkopgorzen op tussen de groepen..


Lees verder 2 februari 2017   2 jaar oud

Door het inzaaien van groenbemesters (veelal bladrammenas) na de graanoogst, zijn in de akkerbouw grote arealen graanstoppels verdwenen. Dat betekent dat er minder voedsel beschikbaar is voor muizenetende roofvogels en zaadetende..


Lees verder 5 januari 2017   2 jaar oud

Een Brits vrouwtje Grauwe Kiekendief vliegt voor haar overwintering helemaal naar de kust van Ghana. Nog niet eerder in twaalf jaar zenderonderzoek, en na 67 Grauwe Kiekendieven gezenderd te hebben, is een Grauwe Kiekendief zó ver..


Lees verder 29 december 2016   2 jaar oud

De vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van Europa draait uit op een drama voor veel akkervogels. Rond akkers waar in voorgaande jaren nog vele tientallen ruigpootbuizerds overwinterden, zijn nu nog maar..


Lees verder 17 december 2016   2 jaar oud

De Grauwe Kiekendief is door de provincie benoemd tot de ‘Soort van Groningen’. Leerlingen van Groningse basisscholen kozen op 18 november voor deze zeldzame roofvogel. Tijdens een eerdere publieksstemming verwierf deze Groningse..


Lees verder 1 december 2016   2 jaar oud

De telmethode Meetnet Agrarische Soorten voor het monitoren van broedvogels in het agrarische gebied blijkt ook zeer geschikt om de verspreiding van grotere zoogdieren in kaart te brengen. Een mooi voorbeeld is 'hoe de Hazen..


Lees verder 3 november 2016   2 jaar oud

De eerste Blauwe Kiekendief met een satellietzender vliegt momenteel in Noord-Nederland rond. Het jonge vrouwtje is dit jaar praktisch op de Duitse grens uit het ei gekropen. Na wat omzwervingen in Duitsland verblijft zij..


Lees verder 6 oktober 2016   2 jaar oud

Grauwe Kiekendieven moeten aan het einde van hun overwintering in de Sahel harder werken om aan voedsel te komen. Onderzoekers van Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Rijksuniversiteit Groningen beschrijven in een wetenschappelijke..


Lees verder 19 september 2016   2 jaar oud

Tijdens het ringen van jonge Grauwe Kiekendieven wordt aan Werkgroep Grauwe Kiekendief (WGK) regelmatig de vraag gesteld: hoe oud worden deze vogels? Een eenvoudige vraag waarop het antwoord complex is. De literatuur vertelt ons..


Lees verder 12 augustus 2016   2 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen