Natuurberichten

Dossier: Wesp

Wespen verzorgen in Nederland veel overlast. Tegelijkertijd zijn wespen zeer nuttig omdat ze bijvoorbeeld grote aantallen muggen, vliegen en andere insecten wegvangen. Op Nature Today publiceren we regelmatig natuurberichten waarin we een overzicht geven van de ontwikkeling van het aantal wespen in Nederland. Jarenlange ervaring maakt duidelijk dat allerlei weersinvloeden in winter, voorjaar, zomer en najaar invloed hebben op de aantalsontwikkeling en de mate waarin ze overlast veroorzaken. Verder vindt u verhalen over de verschillende soorten wespen die in ons land voorkomen waaronder de gewone wesp, Duitse wesp, Franse veldwesp maar ook de Europese hoornaar of de Aziatische hoornaar. Hieronder staan alle wespenberichten van Nature Today.

Pagina 4 van 5 - 48 Resultaten

Franse veldwesp verzamelt hout voor haar nest

Uit de jaarlijkse rondgang langs wespenbestrijdingsdiensten uit het hele land blijkt dat de Franse veldwesp sterk in aantal toeneemt. Deze warmteminnende soort profiteert van de stijgende temperaturen. In Zeeland zou dit jaar..


Lees verder 26 juli 2015   8 jaar oud
Nest van een gewone wesp dat bestreden is en waarvan de voorkant verwijderd is

In grote delen van Nederland zijn maar weinig tot zeer weinig wespen. Het aantal meldingen van wespennesten ligt bij veel bestrijdingsdiensten net als half juni veel lager dan normaal. Diverse bedrijven hebben tot 95 procent..


Lees verder 15 augustus 2014   9 jaar oud
Duitse wesp

In grote delen van het land komen momenteel bij wespenbestrijdingsdiensten tot 95 procent minder meldingen van wespennesten binnen dan normaal. Ze hadden juist veel meldingen verwacht dit jaar door de zeer gunstige..


Lees verder 22 juni 2014   9 jaar oud
Duitse wesp

Bestrijdingsdiensten hebben tot nu toe tot tachtig procent minder meldingen van wespennesten binnen gekregen dan voorgaande jaren. Het lage aantal is waarschijnlijk veroorzaakt door de extreme temperatuurschommelingen in de winter..


Lees verder 17 augustus 2012   11 jaar oud
Duitse wesp

Dit jaar lag de overlast door wespen bijna veertig procent lager dan in het topjaar 2009. Na de zeer goede weersomstandigheden dit voorjaar kwamen relatief veel wespennesten tot ontwikkeling. De extreem natte zomer in combinatie..


Lees verder 10 september 2011   12 jaar oud
Duitse wesp

In ons land komen veel verschillende soorten wespen voor. Zo heb je solitaire wespjes die in insectenhotels komen nestelen, honderden soorten graafwespen die vaak in de bodem huizen en de geel-zwart gestreepte wespen die donkere,..


Lees verder 30 juli 2011   12 jaar oud
Hoornaar

De verkoopcijfers van bestrijdingsmiddelen bieden interessante inzichten in de ontwikkeling van wespen door het jaar heen. Ze geven mede aan dat het wespenoverlastseizoen is begonnen. Van de verschillende wespensoorten zijn het..


Lees verder 24 juli 2011   12 jaar oud
Wesp. GFDL-licentie

Het wespenseizoen staat voor de deur. Het aantal wespennesten in Nederland ligt gemiddeld twintig procent hoger dan vorig jaar en elf procent lager dan het wespenjaar 2009. Het is nog onduidelijk hoe groot de overlast dit jaar zal..


Lees verder 21 juli 2011   12 jaar oud
Wesp. GFDL-licentie

De wespenkoninginnen komen uit hun winterslaap. Ten opzichte van de voorgaande paar jaar zijn de eerste waarnemingen die op www.natuurkalender.nl zijn doorgegeven relatief vroeg. Alleen in 2008 werden de eerste koninginnen..


Lees verder 18 april 2011   12 jaar oud
Wesp. GFDL-licentie

Landelijk zijn er grote verschillen in gemelde aantallen wespennesten. In het westen van het land worden ruim de helft meer wespennesten gemeld dan vorig jaar terwijl de aantallen in het oosten juist minstens gehalveerd zijn. Het..


Lees verder 30 juli 2010   13 jaar oud

Archief