Natuurberichten

Dossier: Natuurinclusief

Natuurinclusief

Pagina 14 van 14 - 138 Resultaten

Biologisch melkveebedrijf bij Halle, Achterhoek

"De biodiversiteit staat onder druk en de Provincie Gelderland wil die verbeteren. Het plan van Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties om samen te zorgen voor kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap kan..


Lees verder 23 maart 2019   5 jaar oud
Waterland

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Een nieuwe brochure geeft tips. ..


Lees verder 26 november 2018   5 jaar oud
Het gebouw van Museum Klok en Peel met een groen dak en nestkasten

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren hard aan het stimuleren van natuurinclusief bouwen. Daarmee krijgen vogels en vleermuizen woonruimte in gebouwen en biedt het groen in de omgeving..


Lees verder 9 november 2018   5 jaar oud
Hoeve Biesland bouwde een vrijloopstal waarin mest met biomassa wordt gecomposteerd. Ook werden veel natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Stel, de beken zijn niet gekanaliseerd, de sloten niet zo diep, en het land is hier en daar nog nat. En stel, de kunstmest is niet uitgevonden en boeren moeten het doen met de mest van hun dieren, met bagger en compost. Hoe..


Lees verder 2 februari 2018   6 jaar oud
Gewone dwergvleermuis

Het ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ van staatssecretaris Van Dam maakt zijn goede bedoelingen niet waar. In de huidige vorm lopen beschermde vleermuizen onaanvaardbare risico’s. Dat kan en moet..


Lees verder 28 september 2017   6 jaar oud
Gouden Grutto 2017 Publieksprijs

Drie boeren ontvingen uit handen van oud minister Cees Veerman de Gouden Grutto. De Gouden Grutto is een prijs van Vogelbescherming Nederland voor boeren die laten zien dat plattelandsnatuur prima kan samengaan met een economisch..


Lees verder 11 april 2017   7 jaar oud
Koolzaadbespuiting

Landbouw is verreweg de belangrijkste uitvinding van de mensheid. Zonder deze uitvinding had de menselijke beschaving zich nimmer kunnen ontwikkelen tot wat hij nu is. De laatste decennia legt de intensivering van de landbouw..


Lees verder 5 mei 2016   8 jaar oud

Er is een keur aan goede voornemens en initiatieven, zowel bij het beleid als bij de sector, om te komen tot een verduurzaming van de landbouw. Biodiversiteit komt daarbij echter nog nauwelijks ter sprake. Een helder beleid dat..


Lees verder 15 oktober 2015   8 jaar oud

Archief