Natuurberichten

Dossier: Natuurinclusief

Natuurinclusief

Pagina 8 van 14 - 138 Resultaten

landschap - primair

Om de biodiversiteitscrisis te kunnen keren moeten alle registers open. De stikstofcrisis en de insectensterfte laten zien dat natuurbeheer in natuurgebieden niet langer volstaat. We hebben andere landbouw nodig, en daarom ook..


Lees verder 5 mei 2023   1 jaar oud

Van betonnen, grijze en deprimerende eilandjes naar groene, gezonde, energie-efficiënte klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst. Jelle de Jong (IVN Nederland) en Mark Bode (Rebel Group) vertellen op deze Dag van de..


Lees verder 1 mei 2023   1 jaar oud
Natuurinclusief groen dak met zonnepanelen

Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of ontwerp van 2023. De inschrijving voor deelname is vanaf vandaag geopend. ..


Lees verder 30 april 2023   1 jaar oud
Naitonaal Park Hollandse Duinen

Beschermde gebieden waarin de menselijke invloed wordt beperkt vormen sinds lang de hoeksteen van natuurbescherming. Maar deze aanpak heeft de biodiversiteitscrisis niet kunnen voorkomen. 'Nationaal Park 3.0' is een nieuwe..


Lees verder 26 april 2023   1 jaar oud
Bever (foto voor eenmalig gebruik)

Dassen hebben met hun gegraaf een hoop teweeggebracht de afgelopen weken. Treinverkeer in delen van Brabant en Friesland werd stilgelegd, en onder de A50 zijn dassenburchten ontdekt. Net als de das, graaft ook de bever zich een..


Lees verder 12 april 2023   1 jaar oud
De natuur werkt lead

MVO Nederland introduceert ‘De natuur werkt. Ook met jou’, een nieuwe campagne voor Natuurlijk Kapitaal. Dit programma – dat MVO Nederland uitvoert in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit –..


Lees verder 11 april 2023   1 jaar oud
Kampina - primair

Onlangs verscheen het Living Planet report waaruit blijkt dat de kwaliteit van de natuur nog altijd ver beneden de maat is. Akkerkruiden, weidevogels, graslandvlinders, graslandpaddenstoelen, akkervogels en kleine marters zoals..


Lees verder 7 april 2023   1 jaar oud
Yukon rivier in Canada, van bovenaf.

Van 22 tot 24 maart werd er voor het eerst in 46 jaar weer een VN-waterconferentie gehouden. De conferentie in New York werd afgesloten met een indrukwekkende reeks toezeggingen van regeringen, bedrijven en het maatschappelijk..


Lees verder 2 april 2023   1 jaar oud
Sedumdak in Leidsche Rijn

In de provincie Utrecht ligt zo’n 3500 hectare aan onbenutte daken. Al deze lege plekken bieden kansen voor duurzame energie, waterberging en meer biodiversiteit. Vaak weten mensen en bedrijven niet of hun dak geschikt is voor de..


Lees verder 31 maart 2023   1 jaar oud
Witte kwikstaart Saxifraga

Witte kwikstaart massaal terug en zoek de strandgaper. ..


Lees verder 25 maart 2023   1 jaar oud

Archief