Natuurberichten

Pagina 1355 van 1531 - 15309 Resultaten

Frans walstro - Alkmaar

We kennen allemaal de alarmerende berichten over de achteruitgang van onze flora. Deze is zeker gaande, en we moeten ons ook zeker zorgen maken over ons natuurlijke erfgoed. Maar wist u ook dat er in Nederland jaarlijks meer..


Lees verder 14 juni 2010   13 jaar oud
Bosandoorn - Bloei (foto: Natuurkalender Handleiding)

Deze week zijn de eerste drie waarnemingen van bloeiende bosandoorns doorgegeven. 8 juni werd het eerste exemplaar doorgegeven. Dat is bijna drie weken later dan in 2009, waarin de eerste bloeier al op 20 mei was waargenomen...


Lees verder 13 juni 2010   13 jaar oud
Kleine watersalamander met hydrops

Onlangs deden enkele RAVON-vrijwilligers een bijzondere schepnetvangst: een vrouwtje van de kleine watersalamander met een buitenproportioneel opgezwollen lijf. Het dier leed aan ballonziekte ofwel hydrops. Deze ziekte ontstaat..


Lees verder 13 juni 2010   13 jaar oud
Kauw

Koudekerk aan de Amstel heeft last van kauwen. Voetgangers, fietsers: niemand lijkt veilig voor deze zwarte jongens. De gemeente spreekt zelfs van een groot probleem. De kauwen vallen aan omdat ze hun nesten en jongen willen..


Lees verder 12 juni 2010   13 jaar oud
Kleine poppenrover, GNU Free Documentation License

Op landgoed Oud Groevenbeek zijn kleine poppenrovers gevonden. Deze zeldzame kevers doen zich te goed aan de rupsen van onder meer de wintervlinder en de eikenbladroller. Nuttig, nu er veel rupsen zijn...


Lees verder 12 juni 2010   13 jaar oud
molshopen op voetbalbveld (thumb

De territoria van vrouwelijke mollen zijn circa 0,2 hectare groot en die van mannetjes 0,3 hectare. In het paarseizoen vergroten mannelijke mollen hun territorium echter tot 0,7 hectarea, wat ongeveer even groot is als een..


Lees verder 12 juni 2010   13 jaar oud
Teek

Het is weer oppassen geblazen voor teken. Gaat u wandelen in het bos of aan het werk in de tuin, controleer uzelf dan ’s avonds even op een tekenbeet. En vergeet ook uw kinderen niet, tijdens het spelen worden vaak tekenbeten..


Lees verder 11 juni 2010   13 jaar oud
Konijn

Het konijn is op Schiermonnikoog een zeldzaam dier geworden. De achteruitgang is al vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw gaande, maar de laatste jaren is de stand op een dieptepunt beland...


Lees verder 11 juni 2010   13 jaar oud
Kwartelkoning

Tijdens de eerste landelijke kwartelkoningentelling van afgelopen 28 en 29 mei zijn voorlopig 14 kwartelkoningen gehoord. Dit is het laagste aantal ooit bij een simultaantelling van deze geheimzinnige nachtbraker. Vorig jaar..


Lees verder 11 juni 2010   13 jaar oud
vos eet hazelworm

Enkele dagen geleden ontving RAVON een opmerkelijke waarneming van een ringslang in de nabijheid van een vossenhol. Deze slang diende mogelijk voor de jonge vosjes als prooi om mee te oefenen...


Lees verder 10 juni 2010   13 jaar oud

Archief