Natuurberichten

Uitgever: De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.

Pagina 14 van 186 - 1857 Resultaten

klein geaderd witje - primair

Koolwitjes zijn meestal de talrijkste vlinders. Ze komen overal voor, zijn opvallend en worden dus ook niet snel over het hoofd gezien. Tot nu toe zijn de aantallen dit jaar lager dan normaal. Komt dit door de lage temperaturen of..


Lees verder 1 mei 2023   1 jaar oud
niet gemaaid gazon - primair

MaaiMeiNiet is een publiekscampagne om in mei gazons niet te maaien en zo biodiversiteit te stimuleren. Een sympathieke en goedbedoelde actie, die meer kleur in eentonige groene gazons kan brengen. Maar als vervolgens in juni de..


Lees verder 28 april 2023   1 jaar oud
Kleine vos - primair

Inmiddels is het vlinderseizoen al flink op gang en zijn er al heel wat popoverwinteraars tevoorschijn gekomen. Deze hebben altijd wat meer tijd nodig dan de vlinderoverwinteraars. Die zitten in de winter als vlinder weggekropen..


Lees verder 27 april 2023   1 jaar oud
distelvlinder - primair

Het is onvoorstelbaar dat een vlinder duizenden kilometers aflegt. Door weer en wind, met alle gevaren van dien. Toch vliegen distelvlinders die afstanden. In het voorjaar komen ze naar onze streken, planten zich voort en sterven...


Lees verder 20 april 2023   1 jaar oud
vuurjuffer - primair

Het komt maar langzaam op gang dit jaar, maar nu sluipen de eerste juffers uit. De vuurjuffer is traditioneel de eerste en vanaf nu kun je die vinden bij allerlei watertjes verspreid door het hele land, waaronder tuinvijvers. Ook..


Lees verder 17 april 2023   1 jaar oud
dijkhelling met fietser - primair

Bermen en groenstroken beslaan een enorme oppervlakte in ons land. En terwijl veel gebieden een productiefunctie hebben en daarom intensief worden beheerd, zijn er in bermen en groenstroken veel meer kansen om planten, dieren en..


Lees verder 14 april 2023   1 jaar oud
Kleine groenbandspanner op fluitenkruid - primair

Vaak worden bijen, zweefvliegen en andere dagactieve insecten gezien als de belangrijkste bestuivers van allerlei gewassen. Onlangs werd duidelijk dat de bestuiving van aardbeien ook ’s nachts gebeurt. Nu is er een onderzoek..


Lees verder 10 april 2023   1 jaar oud
veldparelmoervlinder - primair

De Vlinderstichting bestaat 40 jaar en dat vieren we met een vlindervlucht door Nederland. Iedere maand staat een andere provincie centraal en in april is dat Limburg. We stellen hier een soort voor waarvoor Limburg een speciale..


Lees verder 6 april 2023   1 jaar oud
groot dikkopje - primair

Vorige week publiceerde het Wereld Natuurfonds het Living Planet Report 2023 en dat was geen vrolijk rapport. Er zijn soorten die vooruitgaan, vooral in bos- en moerasgebieden. Voor veel soorten van open natuurgebieden (heide en..


Lees verder 3 april 2023   1 jaar oud
aardbeivlinder - primair

Dagvlinders zijn geliefd, kleurrijk en komen ook bij ons in de tuin. Veel mensen kennen dagpauwoog, citroenvlinder en de koolwitjes wel. Maar niet alle dagvlinders zijn zo opvallend. De aardbeivlinder is een zeldzame soort, die..


Lees verder 30 maart 2023   1 jaar oud

Archief