Natuurberichten

Uitgever: Provincie Noord-Brabant

Gezonde natuur zorgt voor een rijk Brabants landschap om in te wonen, werken en recreëren. De provincie verbindt daarom natuurgebieden met elkaar, herstelt oude landschappen en legt nieuwe natuur aan. Ook stimuleert ze duurzaam gebruik van de leefomgeving en stelt regels op. Dit om het Brabantse milieu schoon en gezond te houden en voor een duurzame waterhuishouding; zo kunnen verdroging en wateroverlast opgevangen worden.

Pagina 2 van 17 - 167 Resultaten

Natura 2000, Brabant, Provincie Noord-Brabant, Kampina

De Kampina is een uniek beekdallandschap en kenmerkt zich door vochtige bossen en een afwisseling van droge en vochtige heide. Samen met de Oisterwijkse Vennen vormt het een beschermd Natura 2000-gebied in de provincie..


Lees verder 1 juli 2023   7 mnd oud

In De Groote Heide in Noord-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de COVID-19-lockdowns en droge jaren op de stikstofhuishouding van droge heide. Door de lockdowns werd de uitstoot van stikstofoxiden verlaagd...


Lees verder 23 november 2022   1 jaar oud
Leden van de NatuurWerkgroep gemeente Rucphen leggen een kloemp aan - eenmalig gebruik

Twee jaar geleden won de NatuurWerkgroep Gemeente Rucphen de prijsvraag ‘Natuur in Eigen Hand’ met een plan om het bos in en rond Rucphen gezonder te maken. Natuur in Eigen Hand wordt in Brabant gehouden om ideeën voor een..


Lees verder 7 juni 2022   1 jaar oud
Ontwerp van MTD landschapsarchitecten - eenmalig gebruik

Ook in de stad is een groene omgeving belangrijk. De Stichting Stadsnatuur Eindhoven zet zich in voor een groenere stad onder het motto: je beste buur is de natuur. In Eindhoven bestaat stadsnatuur aan de stadsranden, in poelen,..


Lees verder 2 mei 2022   1 jaar oud
een erfscheiding als plaats voor kleine zoogdieren en insecten - eenmalig gebruik

Sinds 2016 zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant op Brabantse erven. Daarbij zijn er bovendien ruim 8.000 nestkasten, modderbadjes en steenuil-vriendelijke drinkbakken geplaatst...


Lees verder 18 april 2022   1 jaar oud
Geveltuin - eenmalig gebruik

“In een groene woonomgeving zijn mensen gelukkiger en gezonder,” weet Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek. Op 4 april vindt de jaarlijkse Nationale Groendag plaats in Oss. “We willen die dag inspiratie zijn voor..


Lees verder 21 maart 2022   1 jaar oud
Wolf

De wolf die op 17 januari 2022 werd aangereden op de A67 ter hoogte van Ekenrooi bij Eindhoven, blijkt afkomstig uit België. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het wolf GW2432m is: een welp van de Belgische Hechtel-Eksel-roedel...


Lees verder 28 februari 2022   1 jaar oud
Schoolplein van de Toekomst - eenmalig gebruik

Slechts 1 % van de kinderen heeft wekelijks een les buiten in de natuur. Het Instituut voor Natuureducatie (IVN) streeft ernaar dat minstens een kwart van de kinderen één buitenles per week krijgt. In Brabant stimuleert ze..


Lees verder 1 februari 2022   2 jaar oud
Wolf EENMALIG GEBRUIK

Op de A67, ten zuiden van Eindhoven en ter hoogte van Ekersrooi, werd een dode wolf gevonden. Het dier werd meegenomen voor nader onderzoek. Welk onderzoek is dat? Waarom wordt dat onderzoek gedaan, en hoe belangrijk is een wolf..


Lees verder 24 januari 2022   2 jaar oud
Het moerasgedeelte Weimeren - eenmalig gebruik

In het gebied Noordrand Midden wordt natuur aangelegd. Onderdeel daarvan is de polder Weimeren, ten noorden van Prinsenbeek. De geplande excursie voor belangstellende omwonenden kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan...


Lees verder 10 januari 2022   2 jaar oud

Archief