Natuurberichten

Uitgever: Provincie Noord-Brabant

Gezonde natuur zorgt voor een rijk Brabants landschap om in te wonen, werken en recreëren. De provincie verbindt daarom natuurgebieden met elkaar, herstelt oude landschappen en legt nieuwe natuur aan. Ook stimuleert ze duurzaam gebruik van de leefomgeving en stelt regels op. Dit om het Brabantse milieu schoon en gezond te houden en voor een duurzame waterhuishouding; zo kunnen verdroging en wateroverlast opgevangen worden.

Pagina 2 van 18 - 172 Resultaten

Burgers die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant, waterschappen en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen voor vier jaar budget beschikbaar..


Lees verder 5 januari 2024   5 mnd oud

Uw buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen. Al deze mooie ideeën kosten tijd én geld. Speciaal daarvoor heeft de provincie het platform Brabanders voor Natuur..


Lees verder 26 december 2023   5 mnd oud
Deurnsche/ Deurnese Peel

De afgelopen zeven jaar is er in de Peelvenen veel werk verricht. Met onder andere het project Leegveld hebben de provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en alle andere gebiedspartners een goede basis voor natuurherstel..


Lees verder 12 december 2023   6 mnd oud

Hout, bos(sch), laar, lo, el(e), wald, holt en nog veel meer... Allemaal bostoponiemen, ook wel bosplaatsnamen genoemd, geïnventariseerd op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Veel huidige plaatsnamen..


Lees verder 25 juli 2023   10 mnd oud

Het Ulvenhoutse Bos is één van de oudste bossen in Nederland en een uniek beschermd natuurgebied. In Brabant zien we vooral dennenbossen, maar het Ulvenhoutse Bos wordt gekenmerkt door vochtig loofbos dat op leem groeit. Om dit..


Lees verder 7 juli 2023   11 mnd oud
Natura 2000, Brabant, Provincie Noord-Brabant, Kampina

De Kampina is een uniek beekdallandschap en kenmerkt zich door vochtige bossen en een afwisseling van droge en vochtige heide. Samen met de Oisterwijkse Vennen vormt het een beschermd Natura 2000-gebied in de provincie..


Lees verder 1 juli 2023   11 mnd oud

In De Groote Heide in Noord-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de COVID-19-lockdowns en droge jaren op de stikstofhuishouding van droge heide. Door de lockdowns werd de uitstoot van stikstofoxiden verlaagd...


Lees verder 23 november 2022   1 jaar oud
Leden van de NatuurWerkgroep gemeente Rucphen leggen een kloemp aan - eenmalig gebruik

Twee jaar geleden won de NatuurWerkgroep Gemeente Rucphen de prijsvraag ‘Natuur in Eigen Hand’ met een plan om het bos in en rond Rucphen gezonder te maken. Natuur in Eigen Hand wordt in Brabant gehouden om ideeën voor een..


Lees verder 7 juni 2022   2 jaar oud
Ontwerp van MTD landschapsarchitecten - eenmalig gebruik

Ook in de stad is een groene omgeving belangrijk. De Stichting Stadsnatuur Eindhoven zet zich in voor een groenere stad onder het motto: je beste buur is de natuur. In Eindhoven bestaat stadsnatuur aan de stadsranden, in poelen,..


Lees verder 2 mei 2022   2 jaar oud
een erfscheiding als plaats voor kleine zoogdieren en insecten - eenmalig gebruik

Sinds 2016 zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant op Brabantse erven. Daarbij zijn er bovendien ruim 8.000 nestkasten, modderbadjes en steenuil-vriendelijke drinkbakken geplaatst...


Lees verder 18 april 2022   2 jaar oud

Archief