Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.
Deel deze pagina

Pagina 4 van 10 - 92 Resultaten

Ecoduct

Provincie Utrecht gaat een belangrijke natuurverbinding realiseren over de N226 bij Maarsbergen. Met de landgoederen Maarsbergen en Het Blauwe Huis is overeenstemming bereikt over de locatie van het ecoduct. Het ecoduct komt ten..


Lees verder 1 september 2021   1 jaar oud
zwarte stern lead

De zwarte stern broedt weer in de Westbroekse Zodden. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de natuur te ontwikkelen en de biodiversiteit te verhogen in dit natuurgebied nabij Westbroek. De gerealiseerde moerasnatuur trekt..


Lees verder 31 juli 2021   1 jaar oud
Schoolplein lead

Om schoolpleinen te vergroenen en een meer aantrekkelijke speelomgeving te maken, gaat de provincie Utrecht samen met IVN Natuureducatie een servicepunt opzetten. Het servicepunt zal inspiratie, informatie en ondersteuning bieden..


Lees verder 23 juli 2021   1 jaar oud
Kwabaal

In de Vinkeveense plassen wordt gewerkt aan het behoud van de kwabaal. Deze ‘oud-Hollandse’ vissoort wordt al sinds de ijstijd in Nederland gespot, maar momenteel zijn er nog maar weinig van over. Met financiële steun van..


Lees verder 19 juli 2021   1 jaar oud
Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar wordt nog niet zo vaak gespot in Nederland, maar het aantal keren dat deze invasieve exoot wordt gezien, neemt geleidelijk toe. Zijn aanwezigheid kan negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit...


Lees verder 10 juli 2021   1 jaar oud

De zogenoemde Voucherregeling staat weer open. Groene buurtprojecten kunnen tot 1000 euro ontvangen voor onder meer het vergroenen van een buurtplein, het realiseren van een gezamenlijke moestuin of het creëren van extra..


Lees verder 30 juni 2021   1 jaar oud

Provincie Utrecht werkt samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) aan verhoging van de biodiversiteit op de Lekdijk. Dat gebeurt als onderdeel van het dijkversterkingsproject. Een gevarieerde begroeiing van de..


Lees verder 31 mei 2021   1 jaar oud

Provincie Utrecht gaat aan de slag met de realisatie van meer natuur in het landelijk gebied. Provinciale Staten hebben ingestemd met het besteden van twaalf miljoen euro aan de zogenoemde Groene Contour. Het doel is om bestaande..


Lees verder 27 april 2021   1 jaar oud

Het Platform Kleine Landschapselementen heeft met steun van provincie Utrecht 'De Landschapswijzer' uitgegeven. Dit handboek biedt onder meer een overzicht van de bomen en struiken die in de provincie voorkomen. Het komt van pas..


Lees verder 20 april 2021   1 jaar oud
Das

Langs de Amersfoortseweg (N237) in De Bilt wordt een kleinwildraster aangelegd dat voorkomt dat dassen en andere dieren zomaar de hoofdrijbaan oversteken en aangereden worden. In het raster worden verschillende terugkeerkleppen..


Lees verder 13 april 2021   1 jaar oud

Archief