Natuurberichten

Uitgever: OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 3 van 8 - 80 Resultaten

Mulderskooi

Het aantal eendenkooien in Nederland loopt terug. Het ambacht van kooiker en samen met hem, de kennis over het beheer, dreigt te verdwijnen. Natuurorganisaties en beheerders hebben de belangrijke rol om de eendenkooien en het..


Lees verder 2 februari 2023   1 jaar oud
Roetschorsschimmel

Roetschorsziekte is een schimmelziekte die voorkomt op de gewone esdoorn. De ziekte komt in Nederland steeds vaker voor als gevolg van de toenemende periodes met droogte en hitte. De schimmel verspreidt grote hoeveelheden sporen..


Lees verder 24 januari 2023   1 jaar oud
Beverdam in afwatering Moeselpeel

De herintroductie van de bever is zeer succesvol in Nederland. In de Brabantse Moeselpeel nabij Weert heeft een bever een dam gebouwd die nu veel water vasthoudt. Omdat de grondwaterkwaliteit onvoldoende is, vindt interne..


Lees verder 7 januari 2023   1 jaar oud

De negatieve effecten van stikstof op de natuur van de Veluwe spelen zeer waarschijnlijk ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dat blijkt uit onderzoek dat het Utrechts Landschap heeft laten uitvoeren door OBN Natuurkennis...


Lees verder 27 december 2022   1 jaar oud
Grauwe kiekendief

Ondanks de nodige investeringen in agrarisch natuurbeheer, neemt het aantal akkerbroedvogels in Nederland nog steeds af. Daarom evalueerde OBN natuurkennis verschillende varianten van het concept ‘vogelakker’. Dit leidde tot een..


Lees verder 9 december 2022   1 jaar oud
Konijn

De achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland is schrikbarend. In 120 jaar tijd is 85 procent van alle inheemse planten- en diersoorten verdwenen. Natuurbeheerders doen er alles aan om die achteruitgang een halt toe te..


Lees verder 29 november 2022   1 jaar oud

De natuur staat nooit stil. Waterstanden fluctueren, grond spoelt weg en belandt ergens anders, open gebieden groeien langzaam dicht met bos. Al deze dynamiek zorgt voor variatie in leefgebieden en vergroot de biodiversiteit...


Lees verder 15 november 2022   1 jaar oud
Rode Amerikaanse rivierkreeft

Invasieve exoten zorgen in veel natuurgebieden voor problemen. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. In het OBN-Webinar ‘Aanpak exoten’ op 17 november delen wetenschappers en beheerders hun kennis en ervaring op..


Lees verder 1 november 2022   1 jaar oud
Bosanemonen

Met de bossenstrategie heeft het Rijk besloten dat er de komende jaren 37.000 hectare nieuw bos bij moet komen. Veel van dit bos zal op voormalige landbouwgrond worden aangeplant. Hoe zorgen we ervoor dat dit bos niet alleen CO2..


Lees verder 18 oktober 2022   1 jaar oud
Eiken-Haagbeukenbos

Soortenrijke vochtige bossen hebben vaak te lijden onder verdroging, stikstofdepositie en een verkeerde boomsoortensamenstelling. De kringloop van voedingsstoffen raakt ontregeld omdat de humuslaag verzuurt. Recent OBN-onderzoek..


Lees verder 4 oktober 2022   1 jaar oud

Archief