Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 22 van 23 - 229 Resultaten

Essentaksterfte, fraxinus excelsior laanbeplanting, rijbeplanting, es

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) adviseren terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Vooral oudere bomen kunnen vaak nog meerdere jaren overleven als ze..


Lees verder 18 augustus 2017   6 jaar oud
Otter close-up van kop VOOR EENMALIG GEBRUIK

Vorige week was het 15 jaar geleden dat de otter in de Weerribben-Wieden werd geherintroduceerd. Toenmalig staatssecretaris Geke Faber liet de eerste dieren los (zie filmpje). Inmiddels zijn deze iconische dieren uitgezwermd over..


Lees verder 16 juli 2017   6 jaar oud
Weiland, kuilvoerwinning. grass_silage.

Dat de vergroening van het Europese landbouwbeleid niet echt het succes is dat de beleidsmakers voor ogen hadden is al langer bekend. Maar wat zijn nu de feiten en cijfers achter deze bewering? Anne van Doorn en Rob Smidt van..


Lees verder 25 maart 2017   7 jaar oud
Haliaeetus albicilla. Zeearend. man

De jonge zeearend die begin december in Friesland is neergeschoten, was besmet met het vogelgriepvirus H5N8. Dat is deze week gebleken uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR)...


Lees verder 30 december 2016   7 jaar oud
Vier wandelende mensen in het Mallebos bij Spijkenisse

In woonomgevingen met meer natuurlijke elementen zoals groen of water hebben bewoners minder vaak last van angststoornissen dan in woonomgevingen die weinig natuurlijke elementen bevatten. Ook ervaren zij een betere algehele..


Lees verder 30 november 2016   7 jaar oud
Wolf VOOR EENMALIG GEBRUIK

De wolf die begin september in Beuningen (Overijssel) werd gesignaleerd is afkomstig uit een roedel in het oosten van Duitsland. Dit blijkt uit onderzoek van Arjen de Groot en Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research..


Lees verder 2 november 2016   7 jaar oud
Lutra lutra. Otter

Jaarlijks monitort Alterra de otters in Nederland. Sinds kort zijn de resultaten van de monitoringsronde van de winter 2015/2016 beschikbaar. Die wijzen uit dat de genetische variatie in de Nederlandse otterpopulatie niet verder..


Lees verder 16 oktober 2016   7 jaar oud
Kerk te Warstiens, Friesland. Op de achtergrond is de oprukkende stad Leeuwarden te zien

Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van onder de zes. Dit blijkt uit langjarig onderzoek van Martin Goossen van Wageningen..


Lees verder 4 oktober 2016   7 jaar oud
Dactylis glomerata, kropaar, cock's-foot

Hoeveel biodiversiteit komt voor in de natuurgebieden van het Europese Natura 2000-netwerk? Dit was, vrij vertaald, de vraag van de Europese Commissie aan een onderzoeksteam uit Nederland, Engeland en Italië onder leiding van..


Lees verder 31 augustus 2016   7 jaar oud
Herten rij

Edelherten en wilde zwijnen zijn in Nederland teruggedrongen tot een beperkt aantal leefgebieden. Toch worden ze ook daarbuiten wel waargenomen en de vraag is dan waar deze zwervers vandaan komen. In opdracht van BIJ12 en..


Lees verder 15 juni 2016   7 jaar oud

Archief