Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.

Pagina 12 van 14 - 131 Resultaten

Adult vrouwtje blauwe kiekendief

Sinds 2009 broedt de blauwe kiekendief jaarlijks in de tarwevelden van Oost-Groningen. Hij lijkt te profiteren van de foerageermaatregelen die zijn aangelegd voor de grauwe kiekendief. Het steeds vaker opduiken van de blauwe..


Lees verder 23 juni 2014   8 jaar oud
Velduil

Vrijwel dagelijks worden Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief gebeld door vogelaars, boeren en natuurbeheerders die, doorgaans geheel onverwachts, geconfronteerd worden met broedende velduilen in agrarisch..


Lees verder 14 juni 2014   8 jaar oud
Paartje patrijzen op een aardappelakker in relatief besloten gebied op het zand

Een inventarisatie van patrijzen in Drentse akkergebieden bracht aan het licht dat een landschappelijke configuratie met kleinschalige elementen bepalend is voor het voorkomen van patrijzen. De aanwezigheid van akkerranden blijkt..


Lees verder 22 mei 2014   8 jaar oud
Blauwborst op zangpost in koolzaad

Tussen half april en half mei bloeit het koolzaad in de Groninger kleigebieden. In het mooiste geel dat de landbouw heeft voortgebracht, verschijnen de laatste jaren meer en meer blauwe vlekken: koolzaad blijkt een belangrijk..


Lees verder 24 april 2014   8 jaar oud
Zomertarwe

Onderzoek naar akkervogels in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland laat er geen misverstand over bestaan. Het veenkoloniale gebied dat de provincies Drenthe en Groningen met elkaar verbindt, behoort voor..


Lees verder 27 maart 2014   8 jaar oud
Velduil op winterse akker

De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft een grondige analyse uitgevoerd van data die jarenlang over akkervogels zijn verzameld. Op verschillende schaalniveaus, van provincie tot aan akkerrand, is de doelmatigheid van het gevoerde..


Lees verder 14 maart 2014   8 jaar oud
Mannetje Geelgors op zangpost.

De ontwikkeling van de Geelgors in Nederland kent een variabel patroon. In de eerste decennia van de twintigste eeuw kwam de soort nog ‘algemeen’ voor op het bouwland van Noord-Groningen en Noord-Friesland. De naoorlogse..


Lees verder 27 februari 2014   8 jaar oud
Agrarisch gebied in Senegal, januari 2014.

Senegal is één van de Sahellanden waar veel Europese broedvogels overwinteren. Zo ook een deel van de West-Europese broedpopulatie van de grauwe kiekendief. Een team van de Werkgroep Grauwe Kiekendief is voor de vijfde keer..


Lees verder 2 februari 2014   8 jaar oud
Een grauwe kiekendief die zojuist is uitgerust met een zender herkrijgt de vrijheid

Er blijken drie trekroutes te bestaan waarlangs Noord-Europese grauwe kiekendieven naar hun overwinteringsgebieden in Afrika vliegen. Welke trekroute een individu volgt hangt af van waar deze vandaan komt. Dat blijkt uit jarenlang..


Lees verder 15 januari 2014   8 jaar oud
Omslag themanummer Limosa

Deze maand heeft de Nederlandse Ornitologische Unie het tijdschrift Limosa uitgebracht met als thema: Akkervogels. De artikelen in dit themanummer omvatten het schaarse werk dat rond deze groep vaak sterk bedreigde soorten is..


Lees verder 14 december 2013   8 jaar oud

Archief