Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.

Pagina 13 van 14 - 134 Resultaten

Agrarisch gebied in Senegal, januari 2014.

Senegal is één van de Sahellanden waar veel Europese broedvogels overwinteren. Zo ook een deel van de West-Europese broedpopulatie van de grauwe kiekendief. Een team van de Werkgroep Grauwe Kiekendief is voor de vijfde keer..


Lees verder 2 februari 2014   9 jaar oud
Een grauwe kiekendief die zojuist is uitgerust met een zender herkrijgt de vrijheid

Er blijken drie trekroutes te bestaan waarlangs Noord-Europese grauwe kiekendieven naar hun overwinteringsgebieden in Afrika vliegen. Welke trekroute een individu volgt hangt af van waar deze vandaan komt. Dat blijkt uit jarenlang..


Lees verder 15 januari 2014   9 jaar oud
Omslag themanummer Limosa

Deze maand heeft de Nederlandse Ornitologische Unie het tijdschrift Limosa uitgebracht met als thema: Akkervogels. De artikelen in dit themanummer omvatten het schaarse werk dat rond deze groep vaak sterk bedreigde soorten is..


Lees verder 14 december 2013   9 jaar oud
Gemiddelde dichtheden van de Veldleeuwerik 2009-2013: De Marnewaard springt eruit

Extensief gebruikte grasvlakten zijn in Nederland schaars nu onze moderne, technisch ingerichte agro-landschappen zijn verworden tot troosteloze Engels raaigrasvlakten. De oefenterreinen van Defensie vervullen echter voor veel..


Lees verder 4 december 2013   9 jaar oud
Graspieper

De Graspieper beleefde in verschillende delen van het Noord-Nederlandse agrarisch cultuurlandschap een moeilijk jaar. Vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief noteerden tijdens tellingen op honderden telpunten in..


Lees verder 8 november 2013   9 jaar oud
Veldmuis in stoppelveld, 2012.

De faunarand is een van de bekendste meerjarige natuurbeheermaatregelen in agrarisch gebied. Doordat faunaranden een positief effect hebben op de aanwezigheid van veldmuizen kan vraatschade ontstaan in aangrenzende gewassen en..


Lees verder 10 oktober 2013   9 jaar oud
Deze adulte vrouw Bruine Kiekendief is zojuist uitgerust met een satellietzender zodat we haar de rest van haar leven kunnen volgen. Deze vogel verdween uiteindelijk onder verdachte omstandigheden in een Frans ’jachtreservaat’.

Op dit moment zijn trekvogels weer bezig met hun gevaarlijke reizen naar het zuiden. Gevaarlijk? Het is een internationale groep onderzoekers nu gelukt op een rij te zetten waar en wanneer met satellietzenders uitgeruste..


Lees verder 17 september 2013   9 jaar oud
Veldleeuwerik

Zoeken naar combinaties van natuurbeheer in agrarisch gebied. In Oost-Groningen werd in 2011 tot 2013 een nieuw concept getest voor natuurbeheer in agrarisch gebied: de “Vogelakker”. Een Vogelakker is een mix van..


Lees verder 15 september 2013   9 jaar oud
De drie jongen van het webcamnest, augustus 2013.

Op 9 augustus 2013 ging letterlijk de stekker uit de webcam bij het Grauwe Kiekendievennest in Oost-Groningen. De beelden vanuit het nest heeft veel mensen bezig gehouden. Van de vier jongen vlogen er uiteindelijk drie uit. De..


Lees verder 16 augustus 2013   9 jaar oud
Paartje patrijzen in dauwnat zomergraan bij Borgercompagnie.

De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief is dit jaar een pilotstudie gestart naar het habitatgebruik en bewegingen van patrijzen in Oost-Groningen. Omdat patrijzen notoir moeilijk zijn te vinden, is gebruik gemaakt van..


Lees verder 18 juli 2013   9 jaar oud

Archief