Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.

Pagina 2 van 14 - 135 Resultaten

Het broedseizoen van in de akkers broedende grauwe kiekendieven in 2021 is er een met het laagste broedsucces in de afgelopen tien jaren. Ondanks dit diepe dal zijn er ook piekjaren, en is er langjarig groei zichtbaar van het..


Lees verder 18 december 2021   1 jaar oud

Afgelopen broedseizoen zijn opnieuw Nederlandse rode wouwen uitgerust met GPS/GSM-zenders. Sinds 2019 zijn 28 nestjonge rode wouwen gezenderd waarvan er nog 13 leven. 12 zijn gestorven en 3 verdwenen. Dit jaar is ook gestart met..


Lees verder 10 november 2021   1 jaar oud

Terwijl de akkers in het omliggende agrarische landschap jaarlijks bewerkt worden, kunnen slaperdijken een oase van rust vormen voor bodemleven, insecten en vogels. In Groningen wordt daarom onderzocht wat natuurvriendelijk beheer..


Lees verder 13 oktober 2021   1 jaar oud
Jonge Blauwe Kiekendief met zender

Anno 2021 broeden er minder blauwe kiekendieven dan zeearenden in Nederland. Alleen op Texel, Terschelling en in de Groningse akkers komen nog paren voor. Afname van de broedpopulatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat..


Lees verder 10 september 2021   1 jaar oud

Sinds 2019 worden in Drenthe elk jaar wulpenkuikens uitgerust met radiozenders om inzicht te krijgen in overleving, sterfteoorzaken en habitatgebruik. De eerste resultaten zijn nu gepubliceerd in het themanummer van Limosa over de..


Lees verder 27 juli 2021   1 jaar oud

In het oosten van de provincie Groningen ligt Blauwestad, een gebiedsontwikkelingsproject met woonkavels rond het kunstmatig aangelegde Oldambtmeer. Bouwgebieden zijn gebieden in transitie en geregeld liggen er percelen onbepaalde..


Lees verder 13 juli 2021   1 jaar oud

In steeds meer akkerbouwgebieden zijn de kleurrijke stroken langs de akkers niet meer weg te denken. Akkerranden die worden ingezet om de biodiversiteit in het landbouwgebied te stimuleren en waar vogels in het broedseizoen en in..


Lees verder 31 maart 2021   2 jaar oud
Gewone oliekever, Meloe proscarabeus

Oliekevers zijn in ons land sterk achteruitgegaan. Het resterende verspreidingsgebied en de oorzaken van de afname zijn onvoldoende bekend. Na positieve reacties op onze oproep van vorig jaar willen we u opnieuw vragen om te..


Lees verder 22 maart 2021   2 jaar oud

In 2019 en 2020 zijn 21 Nederlandse nestjonge rode wouwen uitgerust met GPS-GSM-zenders om kennis over verspreiding en overleving van de nog kleine Nederlandse broedpopulatie te krijgen. Hoge-resolutie data wordt gebruikt om het..


Lees verder 3 maart 2021   2 jaar oud
Bloemrijkdom op een begraasde dijk in Zeeland

De Hollandse dijken staan van oudsher bekend om hun waarde voor onder andere vaatplanten en paddenstoelen. Het project ‘Rijke Dijken van de Delta’ wijst uit dat sommige dijken ook veel te bieden hebben op het gebied van insecten,..


Lees verder 23 januari 2021   2 jaar oud

Archief