Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.
Deel deze pagina

Pagina 6 van 13 - 127 Resultaten

waterhole

Een volwassen mannetje Grauwe Kiekendief sloeg in 2012 een migratie over en bleef de hele zomer in West-Afrika. Dit is de enige keer in twaalf jaar zenderonderzoek dat we een overzomering meemaakten bij een volwassen vogel...


Lees verder 26 mei 2017   4 jaar oud

Wintervoedselveldjes zijn een maatregel om zaadetende akkervogels de winter door te helpen. Maar waar halen muizenetende roofvogels ’s winters hun voedsel? In braakvegetaties wemelt het van de muizen. Echter, verrassend genoeg..


Lees verder 28 april 2017   4 jaar oud
Boerderij Kloosterplaats

Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit het Groningse Muntendam is behalve boer ook een groot vogelliefhebber. Hij wil zijn akkerland dan ook zo beheren dat insecten en vogels zich er thuis voelen. Peter Harry en zijn vrouw Eline..


Lees verder 29 maart 2017   4 jaar oud
WGK

Er is erg weinig bekend over de aanwezigheid van Velduilen in de Sahel, laat staan over hun dieet. Voor het eerst zijn daar braakballen verzameld en uitgeplozen, met een interessant menu als uitkomst: tot vleermuizen aan toe!..


Lees verder 3 maart 2017   4 jaar oud
Jagende Velduil

De Velduil is een soort die is aangewezen op onvoorspelbare voedselbronnen, net als de Ruigpootbuizerd en de Blauwe Kiekendief. Het ene jaar kan een piekjaar zijn van hun belangrijkste prooi, de Veldmuis, een jaar later kan die..


Lees verder 3 maart 2017   4 jaar oud
Panorama Balleraya, Niger.

Tot voor kort was er weinig bekend over hoe trekvogels hun reizen precies indelen. Het is pas sinds de recente ontwikkeling van zenders en loggers dat vogels in detail gevolgd kunnen worden, wat vaak tot nieuwe en onverwachte..


Lees verder 17 februari 2017   4 jaar oud
Grauwe Gors

Sinds tien jaar worden er in Nederland graanveldjes ingezaaid om zaadetende akkervogels de winter door te helpen. In december doken bij het Groningse Zuidbroek plotseling zes Grauwe Gorzen en twee Witkopgorzen op tussen de groepen..


Lees verder 2 februari 2017   4 jaar oud
Houtduiven op stoppel

Door het inzaaien van groenbemesters (veelal bladrammenas) na de graanoogst, zijn in de akkerbouw grote arealen graanstoppels verdwenen. Dat betekent dat er minder voedsel beschikbaar is voor muizenetende roofvogels en zaadetende..


Lees verder 5 januari 2017   5 jaar oud
Grauwe Kiekendief Sally - VOOR EENMALIG GEBRUIK

Een Brits vrouwtje Grauwe Kiekendief vliegt voor haar overwintering helemaal naar de kust van Ghana. Nog niet eerder in twaalf jaar zenderonderzoek, en na 67 Grauwe Kiekendieven gezenderd te hebben, is een Grauwe Kiekendief zó ver..


Lees verder 29 december 2016   5 jaar oud
eenmalig gebruik Werkgroep Grauwe Kiekendief

De vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van Europa draait uit op een drama voor veel akkervogels. Rond akkers waar in voorgaande jaren nog vele tientallen ruigpootbuizerds overwinterden, zijn nu nog maar..


Lees verder 17 december 2016   5 jaar oud

Archief