Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.
Deel deze pagina

Pagina 3 van 59 - 586 Resultaten

Elk najaar bereikt rond half oktober de vinkentrek zijn hoogtepunt. Zo ook nu. We worden al weken getrakteerd op mooie aantallen overtrekkende vinken. Het zijn er heel wat meer dan in een gemiddeld najaar. Trektellers noteerden al..


Lees verder 19 oktober 2018   9 mnd oud

Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Intensieve landbouw speelt hier een belangrijke rol in. Predatie voert de druk verder op. De impact verschilt per gebied, net als mogelijke maatregelen...


Lees verder 3 oktober 2018   9 mnd oud

Fraters en Nonnetjes, je kunt op ieder feestje met niet-ingewijden op aandacht rekenen als je deze soorten noemt. Aardige wintervogels, die echter almaar schaarser worden...


Lees verder 30 december 2016   2 jaar oud

Zitten kieviten in de nazomer en herfst vooral op grasland, of juist op akkers? In het kader van het Jaar van de Kievit vroegen Sovon en Waarneming.nl om groepen kieviten én hun biotoop door te geven. Waarnemers zagen vooral..


Lees verder 23 december 2016   2 jaar oud

PTT is het oudste monitoringproject van Sovon. De 39e jaargang is alweer begonnen en geteld worden alle soorten, zowel de wintergasten als onze standvogels. Zo zagen we in die lange reeks een toename bij de Roodborsttapuit en..


Lees verder 16 december 2016   2 jaar oud

De tjiftjaf is niet uitsluitend een zomergast. Iedere winter wagen er zeker honderden tjifftjaffen de gok om in ons land te overwinteren. De komende PTT-telling is een mooi middel om hun overwinteren te volgen, maar ook de..


Lees verder 9 december 2016   2 jaar oud

De recente uitbraak van het Usutu-virus (let op: niet de vogelgriep) laat zien dat monitoring van dode vogels snel belangrijke informatie over ziektes oplevert. In augustus en september werden 924 dode Merels gemeld. Bij 27 van 32..


Lees verder 2 december 2016   2 jaar oud

De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren. Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?..


Lees verder 19 november 2016   2 jaar oud

Deze week werd een melding gedaan van meerdere dode kuifeenden en futen in de omgeving van Monnickendam via Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), die een gezamenlijk meldpunt hebben voor het melden van dode vogels...


Lees verder 11 november 2016   2 jaar oud

Nog een paar weken, dan is de grootste trekstroom van dit najaar weer voorbij. Bijna alles hield, zoals gebruikelijk, richtingen aan tussen west en zuid. Bijna, want er is een notoire uitzondering...


Lees verder 4 november 2016   2 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen