Natuurberichten

Uitgever: KWR Water Research Institute

Deel deze pagina

Pagina 1 van 1 - 2 Resultaten

Newborough Warren in Wales, Engeland

De komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel maatregelen genomen om de negatieve effecten van teveel stikstof op de natuur te verzachten. In duingraslanden is het effect onderzocht van instuiving van zand. Hieruit blijkt..


Lees verder 1 december 2020   1 jaar oud
Groote Heide, Noord-Brabant. Niet-geplagde heide

Plaggen is geen geschikte maatregel voor herstel van droge heide bij een hoge stikstofdepositie. Voor vegetaties waar maatregelen tekortschieten moet veel sterker worden ingezet op verlaging van stikstofdepositie. Dat zorgt voor..


Lees verder 10 oktober 2020   1 jaar oud

Archief