Natuurberichten

Uitgever: BLWG

Deel deze pagina

Pagina 1 van 3 - 22 Resultaten

Rood dooiermos

Rood dooiermos is door zijn felle kleur een opvallende verschijning op zonnig gesteente. De laatste jaren neemt de soort flink toe. In Maastricht werd die toename gemeten met een liniaal: de diameter van het korstmos is namelijk..


Lees verder 22 juni 2021   2 mnd oud

Op maandag 24 mei organiseren de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de KNNV een online-lezing over bijzondere groepen schimmels, waaronder vrij levende schimmels, korstmossen en..


Lees verder 19 mei 2021   4 mnd oud
Oud wilgenbos in de Biesbosch, groeiplaats van Glimmend schaduwmos

In 2020 werd in de Biesbosch een voor de wetenschap nieuw korstmos ontdekt, Glimmend schaduwmos. Hoe kan zo’n nieuwe, redelijk opvallende soort hier plotseling verschijnen? Een van de verklaringen zou kunnen zijn, dat de soort er..


Lees verder 22 januari 2021   7 mnd oud

De provincie Friesland heeft voor de vierde keer in kaart gebracht welke effecten stikstof uit landbouw en verkeer heeft op natuurkwaliteit van platteland, bebouwde kom en natuurgebieden. Hiervoor worden op bomen groeiende..


Lees verder 26 november 2020   9 mnd oud
Riccia crystallina

Een bekend verschijnsel op de camping: nadat de kampeerder is vertrokken blijft er een kale plek in het gras achter. Op zulke plekken zijn de afgelopen jaren tientallen plantensoorten uit Zuid-Europa gevonden, die meegelift zijn..


Lees verder 20 september 2020   1 jaar oud
Slank braamknikmos

DNA-onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuwe mossoort voor de wetenschap. Slank braamknikmos kwam vermoedelijk vroeger veel voor in schrale graslanden in Nederland. De soort duikt nu geregeld op in..


Lees verder 26 juni 2020   1 jaar oud
Nederlandse rotskusten van natuursteen: Grote oppervlakken Noordse stenen op de Uitdammerdijk

De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de..


Lees verder 28 mei 2020   1 jaar oud
Oranje wimpermos

Oranje wimpermos, een stikstofminnend korstmos dat op takken van struiken in warme gebieden groeit, werd de afgelopen jaren steeds noordelijker gevonden in Europa. Nu is Nederland aan de beurt. Alleen in 1843 was er één eerdere..


Lees verder 31 januari 2020   1 jaar oud

Kenmerkende korstmossen op bomen in bossen op de Utrechtse Heuvelrug zijn sterk afgenomen. Dat blijkt uit de resultaten van het korstmossenmeetnet dat al sinds 1979 loopt in de provincie Utrecht. Het vroeger zo algemene Groot..


Lees verder 1 november 2019   1 jaar oud
Oud wilgenbos in de Biesbosch, Grienden van de Dood, Rektor 2017

In 2016 werd in de Biesbosch een korstmos gevonden dat door specialisten niet zomaar op naam kon worden gebracht. Het bleek een voor de wetenschap nieuwe soort die in het laatste nummer van The Lichenologist wordt beschreven als..


Lees verder 2 juni 2019   2 jaar oud

Archief