Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Deel deze pagina

Pagina 8 van 9 - 83 Resultaten

Jaarlijks monitort Alterra de otters in Nederland. Sinds kort zijn de resultaten van de monitoringsronde van de winter 2015/2016 beschikbaar. Die wijzen uit dat de genetische variatie in de Nederlandse otterpopulatie niet verder..


Lees verder 16 oktober 2016   3 jaar oud

Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van onder de zes. Dit blijkt uit langjarig onderzoek van Martin Goossen van Wageningen..


Lees verder 4 oktober 2016   3 jaar oud

Hoeveel biodiversiteit komt voor in de natuurgebieden van het Europese Natura 2000-netwerk? Dit was, vrij vertaald, de vraag van de Europese Commissie aan een onderzoeksteam uit Nederland, Engeland en Italië onder leiding van..


Lees verder 31 augustus 2016   3 jaar oud

Edelherten en wilde zwijnen zijn in Nederland teruggedrongen tot een beperkt aantal leefgebieden. Toch worden ze ook daarbuiten wel waargenomen en de vraag is dan waar deze zwervers vandaan komen. In opdracht van BIJ12 en..


Lees verder 15 juni 2016   3 jaar oud

Samen met burgers, bedrijfsleven, boeren en overheden ontwikkelen Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting een regionaal Bijenlandschap in de regio Zoeterwoude in Zuid-Holland. Een landschap waar een diversiteit..


Lees verder 8 juni 2016   3 jaar oud

Georganiseerde burgers leveren een belangrijke bijdrage om het landelijk gebied en de stad te vergroenen. Weinig initiatieven zijn echter actief binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat is opvallend, want groene burgerinitiatieven..


Lees verder 27 mei 2016   3 jaar oud

Meer bloemenweiden kunnen zorgen voor meer diversiteit in wilde bestuivende insecten. En meer diversiteit in bestuivende insecten zorgt voor een betere kwaliteit fruit. En dus voor hogere opbrengsten. Bij de teelt van zowel peren..


Lees verder 16 mei 2016   3 jaar oud

Waar voelen mensen zich het gelukkigst? Onderzoekers van Wageningen UR nodigen iedereen in Nederland uit om die vraag te helpen beantwoorden door in de app HappyHier regelmatig aan te geven hoe gelukkig zij zich voelen. Deelnemers..


Lees verder 1 mei 2016   3 jaar oud

Afgelopen week zijn er in Nationaal Park Weerribben-Wieden, in Nationaal Park De Alde Feanen en in de Rottige Meenthe in totaal vier dode otters drijvend in het water aangetroffen. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat ze..


Lees verder 10 april 2016   3 jaar oud

Het is onderzoekers van Alterra Wageningen UR gelukt om tien verschillende groenten te oogsten van Mars- en maanbodemsimulant. ‘De totale opbrengst op Marsbodemsimulant bleek niet significant te verschillen van aardse potgrond, en..


Lees verder 9 maart 2016   3 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen