Natuurberichten

Dossier: Bijen

Bent u ook geïnteresseerd in bijen? Topbiologen publiceren met grote regelmaat nieuws over bijen op Nature Today. De natuurberichten gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen: bijensterfte, honingbij, wilde bijensoorten, hommels, bestuiving, belang van een bloemrijke omgeving, belang van bijen, bermbeheer, bijen in de tuin en de invloed van weersextremen. Zie hieronder de tientallen bijenberichten die al op Nature Today gepubliceerd zijn. Als u zich aanmeldt voor de gratis dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief blijft u actief op de hoogte van het laatste nieuws uit de natuur.

Pagina 16 van 22 - 211 Resultaten

gefaseerd maaien primair

Wat was het mooi in dat bermpje! Al die hooibeestjes, kleine vuurvlinders en diverse wilde bijen! Op de pinksterbloemen waren vrouwtjes oranjetipje bezig eitjes af te zetten en er patrouilleerde ook een mannetje met zijn prachtige..


Lees verder 12 mei 2016   7 jaar oud
Honingbijen tijdens de vlucht

Sinds jaren is de wintersterfte onder bijenvolken niet zo laag geweest als afgelopen winter. In 2011 schommelde de uitval nog rond de 20%, afgelopen twee jaar kwam het uit onder de 10% en dit jaar is het dus 6,5%. De wintersterfte..


Lees verder 21 april 2016   7 jaar oud

Akkerranden met bloeiende kruiden, grassen en zomergranen worden sinds de jaren ‘90 ingezet om biodiversiteitsverlies in akkerbouwgebieden tegen te gaan. Met name wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk doen onderzoek naar de..


Lees verder 4 april 2016   8 jaar oud
Knautiabij (Andrena hattorfiana)

Als de temperaturen binnenkort weer gaan stijgen, komen ook de bloembezoekende insecten weer tevoorschijn. In Nederland vormen de kalkgraslanden in Zuid-Limburg een waar Mekka voor veel soorten. Afgelopen jaar leverde onderzoek..


Lees verder 10 maart 2016   8 jaar oud
Het heideblaaskaakje, de enige soort die in de zomer vliegt op heideterreinen en om die reden vermoedelijk parasiteert op de heidezandbij.

Met de laatste paar dagen wat nachtvorst en her en der nog een halfbakken winterse bui begint toch het voorjaar zich voorzichtig aan te dienen. De sleedoorns staan al vrijwel overal in bloei en de eerste overwinterende insecten..


Lees verder 5 maart 2016   8 jaar oud
Gehakkelde aurelia op winterheide

Binnenkort gaan we weer aan de slag in de tuin. Als we zorgen voor voedselaanbod voor vlinders en bijen het hele jaar door kunnen we volop genieten van de kleur en het gezoem en bovendien helpen we daarmee deze dieren, die het zo..


Lees verder 3 maart 2016   8 jaar oud
Honingbijen tijdens de vlucht

Mits bijenvolken over voldoende voeding beschikken, hoeft een imker er in de winter amper naar om te kijken. De bijen redden zich uitstekend. Ze eten en houden zich warm door een beetje te bewegen. Zodra ze actiever worden gaat..


Lees verder 2 maart 2016   8 jaar oud
Aardhommel

Bij onderzoek naar de oorzaken van het afnemen van de bijenpopulaties is een verrassende ontdekking gedaan. De vrouwtjes van grote bijensoorten zoals de aardhommel zijn gedurende de afgelopen eeuw in Nederland significant kleiner..


Lees verder 15 februari 2016   8 jaar oud
Bijen met stuifmeel

De varroamijt samen met het bestrijdingsmiddel imidacloprid benadelen honingbijen bij hun zoektocht naar stuifmeel. Het bestrijdingsmiddel en de bijenparasiet verminderen het vliegvermogen van honingbijen, waardoor bijenvolken..


Lees verder 10 december 2015   8 jaar oud

Slobkousbijen, tubebijen, tronkenbijen en asbijen. Dit is slechts een greep uit de 71 bijensoorten die in 2015 zijn gevonden in een deel van het Groene Hart: het Land van Wijk en Wouden. Een groot aantal partijen werkt in deze..


Lees verder 4 november 2015   8 jaar oud

Archief