Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 1 van 26 - 256 Resultaten

Het is de hoogste tijd voor bosbeheerders om na te denken over hoe om te gaan met klimaatverandering. Klimaatverandering en andere veranderingen in ons milieu zorgen ervoor dat de bosgroeiplaats blijvend verandert met een..


Lees verder 11 april 2024   5 dgn oud
Donker pimpernelblauwtje - primair

Al jarenlang komen er berichten dat het niet goed gaat met de dagvlinders. Vorig jaar waren er al perioden dat er alarmerend weinig vlinders werden gezien. Nu de resultaten van het Meetnet Vlinders uit 2023 beschikbaar zijn,..


Lees verder 27 maart 2024   2 wkn oud
De aanleg van de houtsnipperreactor in het Brabantse Westerbeek

Op veel plekken komt nog te veel stikstof in het oppervlaktewater voor. Bemesting is een belangrijke bron. Via drainagebuizen spoelt er bijvoorbeeld nitraat naar de sloot. Verschillende organisaties, waaronder Wageningen..


Lees verder 21 maart 2024   3 wkn oud
Rood dijkzonnetje (Blastenia crenularia) op graniet op de Markermeerdijk

Op de nieuwe Rode Lijst van bedreigde korstmossen staan veel soorten in een hogere bedreigingscategorie dan in de oude. Vijftien korstmossen die gebonden zijn aan natuursteen op dijken verloren veel leefgebied door de..


Lees verder 13 maart 2024   1 maand oud
Ons beheer is de laatste jaren gericht op veenmosrietland.

Veenmosrietland is een zeldzaam habitattype dat slecht tegen een te hoge stikstofneerslag kan. In Eilandspolder-Oost is dit type in dertien jaar tijd vertienvoudigd. Dit terwijl de stikstofneerslag honderd procent te hoog ligt...


Lees verder 9 februari 2024   2 mnd oud
Moerputten - primair

De commissie natuur, landbouw en voedselkwaliteit van de Kamer in nieuwe samenstelling, toonde zich tijdens het debat van 21 december niet of nauwelijks bewust van de stand van zaken in de natuur. Uit de 9e voortgangsrapportage..


Lees verder 12 januari 2024   3 mnd oud
Kleine vos - primair

Hoewel de cijfers nog niet definitief zijn kunnen we al wel stellen dat 2023 een slecht vlinderjaar was, een van de allerslechtste sinds het Meetnet Vlinders in 1990 van start ging. Vooral in het voorjaar en in juli en augustus..


Lees verder 26 december 2023   3 mnd oud
Duinvegetatie met rendiermossen

Peter Eenshuistra uit Venlo is specialist in paddenstoelen, mossen, korstmossen én planten en draagt al decennia bij aan onderzoek naar deze soortgroepen. Wie is Peter en waar komt zijn passie voor de Nederlandse flora vandaan?..


Lees verder 28 november 2023   4 mnd oud

Het toedienen van steenmeel wordt op steeds meer plekken overwogen. Maar wat zijn de langetermijneffecten op de natuurkwaliteit? Onlangs is het OBN-onderzoek naar de middellange termijneffecten van steenmeel in droge en vochtige..


Lees verder 24 november 2023   4 mnd oud
Na verschillende maatregelen lijkt het Ulvenhoutse Bos water weer beter vast te houden.

Witte rapunzel, knikkend nagelkruid. Nooit van gehoord? Niet zo gek, want het zijn zeer zeldzame planten. In het Ulvenhoutse Bos bij Breda komen ze voor. Nog wel. Door te veel stikstof en droogte dreigen ze te verdwijnen...


Lees verder 23 november 2023   4 mnd oud

Archief