Natuurberichten

Uitgever: De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.

Pagina 1 van 180 - 1795 Resultaten

lantaarntjes - primair

Het lantaarntje is een veel voorkomende juffer. Vrouwtjes komen in verschillende kleurvormen voor. Als ze jong zijn kan het borststuk paars of roze zijn; als ze volwassen worden, zijn ze vaak onopvallend bruingroen. Een deel van..


Lees verder 30 november 2023   3 dgn oud
roesjes - primair

De meeste vlinders overwinteren als eitje, rups of pop. Dat geldt voor de dagvlinders, maar ook voor de nachtvlinders. Van de dagvlinders zijn citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia de uitzondering, want ze..


Lees verder 25 november 2023   1 week oud
bruine winterjuffer - primair

Er zijn, zo laat in het jaar, niet veel libellen meer. Een enkele steenrode of bruinrode heidelibel, paardenbijter of houtpantserjuffer kun je nog tegenkomen. En natuurlijk de winterjuffers! Die zoeken nu hun..


Lees verder 20 november 2023   1 week oud
paardenbijter detail - primair

De paardenbijter is een algemene libel in ons land, die vooral in de nazomer in grote aantallen te zien is. Deze glazenmaker plant zich hier ook voort, maar de meeste paardenbijters komen hierheen vanuit Midden-Europa. Het is een..


Lees verder 17 november 2023   2 wkn oud
Uur U Groningen - primair

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan angst inboezemen, maar ook hoop geven. Om de crisis op het gebied van klimaat en biodiversiteit te keren, moet alles overal anders. In Zuidoost-Groningen gaan we in gesprek met de..


Lees verder 16 november 2023   2 wkn oud
heivlinder - primair

Al jarenlang hebben de vlinders die hun leefgebied op heiden hebben het moeilijk. Terwijl we bij de bossoorten ook positieve ontwikkelingen zien van toename in aantal en verspreiding, gaan de heidesoorten continue achteruit. Ook..


Lees verder 13 november 2023   2 wkn oud

Analyse van bijna 15.000 Europese planten en dieren laat zien dat bijna één op de vijf daarvan met uitsterven bedreigd is. Voor planten (27%) en insecten (27%) is het percentage duidelijk hoger dan voor gewervelde dieren (18%)...


Lees verder 10 november 2023   3 wkn oud
klein geaderd witje - primair

Twee van de meest algemene dagvlinders zijn klein koolwitje en klein geaderd witje. Ze komen verspreid door het hele land voor en lijken vergelijkbare eisen te stellen aan hun omgeving. Klein koolwitje zien we wel wat meer in..


Lees verder 9 november 2023   3 wkn oud
Speerwaterjuffer - primair

Een groot deel van de biodiversiteit is gebonden aan zoet water, inclusief de kleine wateren. Libellen leven als larve in het water en de volwassen dieren zijn opvallend bij het water aanwezig. Daarmee kun je door naar libellen te..


Lees verder 6 november 2023   3 wkn oud
kaasjeskruiddikkopje - primair

In 2009 werd er een kaasjeskruiddikkopje gezien in Nederland, voor het eerst sinds 1953. Sindsdien breidt de soort zich hard uit. Vanaf 2018 is het weer een officiële standvlinder in ons land, want toen was er tien jaar achtereen..


Lees verder 2 november 2023   1 maand oud

Archief