Natuurberichten

Uitgever: OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 4 van 8 - 80 Resultaten

Zwarte mees

Kennisnetwerk OBN heeft een nieuw onderzoek uitgezet naar insectenetende vogels op de droge zandgronden. Veel van deze vogelsoorten gaan in aantal achteruit, maar met een aantal soorten gaat het juist goed. Onderzoekers van Sovon,..


Lees verder 14 september 2022   1 jaar oud

Overheden en terreinbeheerders die bij de uitvoering van Programma Natuur tegen kennisvragen aanlopen, kunnen voor Raad en Daad terecht bij het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit...


Lees verder 6 september 2022   1 jaar oud
Natuurgebied de Gasterse Duinen

Provincies en terreinbeheerders hebben per 1 juli de standaardkostprijzen (SKP’s) voor het natuurbeheer geactualiseerd. Provincies gebruiken deze SKP’s voor het bepalen van de hoogte van subsidies die vanaf 1 januari 2023 worden..


Lees verder 24 augustus 2022   1 jaar oud
Heuvelland Zuid-Limburg

In de heischrale graslanden van het Limburgse Heuvelland komen veel bijzondere soorten voor, zoals muizenoor, tandjesgras en tormentil. Dit habitattype is beschermd door Europese wetgeving, maar gaat toch achteruit. OBN onderzocht..


Lees verder 23 augustus 2022   1 jaar oud
Konijn

Konijnen spelen een belangrijke rol in de ecologie van de duinen. Met hun gegraaf en gegraas beïnvloeden ze de vegetatie en bovendien vormen ze een voedselbron voor hermelijnen en kiekendieven. Helaas gaat het niet goed met de..


Lees verder 9 augustus 2022   1 jaar oud
Natuurbrug Zanderij Crailoo

Tussen Hilversum en Bussum ligt het langste ecoduct van Nederland: Natuurbrug Zanderij Crailoo. Dit 800 meter lange ecoduct verbindt de Bussemerheide met het Spanderswoud. Niet alleen reeën en vossen steken hier het spoor en de..


Lees verder 26 juli 2022   1 jaar oud
De Grensmaas bij Bunde

Klimaatverandering heeft grote effecten op de natuur. Dit geldt zeker voor de grote rivieren. Extreme weersomstandigheden zorgen het ene moment voor droogte, het andere moment juist voor wateroverlast. Flora en fauna moeten zich..


Lees verder 13 juli 2022   1 jaar oud
Wapsenerveld

Dat stikstof negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit is al lang duidelijk. Daarom presenteerden Rijk en provincies in december 2020 het Uitvoeringsprogramma Natuur (UPN). Met dit ambitieuze programma geeft de overheid een..


Lees verder 28 juni 2022   1 jaar oud
Droge dooradering

Landschapselementen als houtwallen, heggen en hagen spelen een belangrijke rol in het cultuurlandschap. Ze zijn niet alleen beeldbepalend, maar bieden ook onderdak aan tal van insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast vormen ze..


Lees verder 14 juni 2022   1 jaar oud

Grondwater is van cruciaal belang voor de natuur in beekdalen. Daarom is er een meerjarig onderzoek gestart naar de beste manier om de zogenaamde kwelstromen te meten en te vertalen in computermodellen...


Lees verder 31 mei 2022   1 jaar oud

Archief