Natuurberichten

Uitgever: OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 8 van 8 - 80 Resultaten

Geleenbeekdal kalkmoeras

Als gevolg van decennialange bemesting op landbouwgronden in infiltratiegebieden, zullen kwelafhankelijke natuurgebieden in beekdalen steeds meer last hebben van de vervuilende stoffen. Kennisnetwerk OBN deed onderzoek naar het..


Lees verder 9 maart 2021   3 jaar oud
Zonnebaarzen

Een van de grootste knelpunten in het beheer van invasieve exoten is dat bestrijdingsmaatregelen van populaties exoten vaak maar een beperkte tijd effectief zijn. Dat komt doordat vrijwel alle invasieve exoten eigenschappen hebben..


Lees verder 23 februari 2021   3 jaar oud
Vallei van het Veen Vlieland Soayschapen in droog duin

Hoe ontwikkelt flora en fauna zich in de duinen bij langdurige begrazing? Op Vlieland is naar deze vraag langjarig onderzoek gedaan. Uit het onderzoek bleek dat begrazing niet alleen sterke effecten heeft op plantensoorten en..


Lees verder 9 februari 2021   3 jaar oud

In 2019 initieerden LNV, BIJ12 en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren het uitvoeren van een ‘Ecologisch Assessment’. De resultaten leiden tot inzicht over hoever onze kennis al reikt en waar nog de lacunes zitten. Er..


Lees verder 26 januari 2021   3 jaar oud
alleen gebruik OBN

Natte overstromingsvlaktes langs grote rivieren zijn ecologisch zeer waardevol, maar ze komen in Nederland nagenoeg niet meer voor. Onderzoekers hebben uitgezocht waar deze ‘missing link’ in de riviernatuurweer kan terugkeren en..


Lees verder 12 januari 2021   3 jaar oud
Veldkrekel

Dat verhoogde stikstofneerslag negatieve effecten kan hebben op waardevolle vegetatie, is iedereen wel bekend. Maar de verstoring van de chemie in het ecosysteem werkt ook nog eens ver door in de voedselketen. Kortgezegd: de..


Lees verder 29 december 2020   3 jaar oud
alleen gebruik OBN

De ontwikkeling van kruiden- en faunarijke graslanden blijft vaak steken in een fase met soortenarme vegetatie. Het tijdelijk toepassen van akkerbeheer kan voor een doorbraak zorgen richting een echte nectarweide, blijkt uit..


Lees verder 15 december 2020   3 jaar oud
alleen gebruik OBN

Oude droge heiden die lange tijd niet geplagd zijn, hebben een bijzondere natuurwaarde ontwikkeld, blijkt uit OBN-onderzoek. Waar wel geplagd is om stikstof af te voeren, werken de negatieve effecten daarvan bovendien lang door...


Lees verder 24 november 2020   3 jaar oud
Pul van een kievit jaagt op insecten in het open gras - alleen gebruiken voor OBN

Het principe greppel-plasdras werkt nog niet zo goed als gehoopt. Weidevogels worden er wel door aangetrokken, maar ze krijgen nog steeds weinig jongen groot. Geen groei van de populatie dus. Een beter beheer van de..


Lees verder 10 november 2020   3 jaar oud

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is de nieuwste partner van Nature Today. Regelmatig zullen op deze site berichten verschijnen over OBN-onderzoek en andere activiteiten voor een optimaal beheer van de..


Lees verder 29 oktober 2020   3 jaar oud

Archief