Natuurberichten

Uitgever: ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.
Deel deze pagina

Pagina 38 van 43 - 422 Resultaten

Schelpen Oosterschelde

Op 13 december sloten ARK Natuurontwikkeling en vertegenwoordigers van onder andere de schelpdiersector, een ‘Green Deal’ met het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De deal bestaat uit een onderzoek naar de..


Lees verder 18 januari 2012   9 jaar oud
Otter

Voor de otter leveren ons water- en natuurbeleid zichtbare resultaten op. Niet alleen in de Beneden-Regge maar ook bij Zalk zijn sporen en verse uitwerpselen gevonden. Dat betekent dat de otter zijn territorium afbakent en zich..


Lees verder 15 januari 2012   9 jaar oud
Peizemade

De polders van verschillende natuurorganisaties die afgelopen week zijn ingezet voor de waterberging lopen weer langzaam leeg. Voor vogelliefhebbers zijn de polders momenteel een eldorado. Ongeveer 10.000 eenden, zoals slobeenden,..


Lees verder 15 januari 2012   9 jaar oud
Velduil op Rozenburg

Afgelopen herfst zag ARKer Leo Linnartz maar liefst vier velduilen op de Landtong Rozenburg in het hart van de Rotterdamse Haven. Tijdens het inventariseren van de bosverjonging vlogen ze plotseling omhoog...


Lees verder 27 december 2011   9 jaar oud
Grauwe ganzen

Het aantal zomerganzen in het rivierengebied is zo hoog dat er schade optreedt aan landbouw en natuur. Onderzoek laat zien dat de grote aantallen zijn terug te dringen op een natuurlijk manier, zonder afschot van ganzen...


Lees verder 9 december 2011   9 jaar oud
Duinmeer met mensen op Zandmotor.

De Zandmotor is 'af' en open voor het publiek. De natuur heeft dit extra stukje Nederland al verkend en blijkbaar is het een lopend, of vliegend, buffet...


Lees verder 4 december 2011   9 jaar oud
Rode Geuzen bij Slot Loevestein met GPS-zender.

Er zijn in het Munnikenland momenteel Oranje Mestzwammetjes te vinden op de mest van de Rode Geuzen. Doordat de runderen niet worden ontwormd, is de mest van de dieren vrij van allerlei schadelijke stoffen. En daarvan wordt..


Lees verder 20 november 2011   9 jaar oud
Klapekster

Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren klapeksters normale wintergasten in de Gelderse Poort. Daarna verdween de klapekster als overwinteraar om onbekende redenen. Nu is hij weer terug...


Lees verder 5 november 2011   9 jaar oud
Rode Geuzen bij Slot Loevestein met GPS-zender.

Sinds deze week lopen drie Rode Geuzen in het natuurgebied bij Slot Loevestein rond met een GPS zender. Zes studenten van de opleiding Toegepaste Biologie aan de HAS in Den Bosch doen samen met FREE Nature onderzoek naar deze..


Lees verder 26 oktober 2011   9 jaar oud
bever

De bever breidt zijn leefgebied in Nederland gestaag uit. Dit blijkt uit meldingen van beversporen op steeds weer nieuwe plekken. Half oktober zijn voor het eerst ook beversporen gemeld langs de Linge bij Beesd. Het is..


Lees verder 23 oktober 2011   9 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen