Natuurberichten

Uitgever: ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.
Deel deze pagina

Pagina 38 van 46 - 451 Resultaten

Gezenderde wisent in kudde

In de duinen van het Kraansvlak bij Overveen leeft een kudde wisenten. Deze Europese bizons zijn grote dieren, maar soms toch erg lastig te vinden. Om kennis op te doen over hun gedrag en om ze makkelijker te kunnen zien is..


Lees verder 19 augustus 2012   9 jaar oud
Vale gier op dode reebok.

De vale gier die zich sinds 16 juni 2012 ophield in kalksteengroeves van de Sint Pietersberg in het grensgebied van Limburg en België heeft op 29 juli het luchtruim gekozen. Maar niet voordat het dier zich een reebok goed liet..


Lees verder 16 augustus 2012   9 jaar oud
Mannetje van de Grauwe Klauwier op jacht naar grote insecten

In het Drielandenpark heeft voor het tweede jaar op rij een paartje grauwe klauwieren succesvol gebroed. Afgelopen week werden de klauwieren met jongen waargenomen. Deze vogel met het kenmerkende zorro masker is een van de kersen..


Lees verder 16 augustus 2012   9 jaar oud
Postelein op oever plas langs de Waal

Natuurontwikkeling langs de grote rivieren heeft een spectaculaire toename van zeldzame pionierplanten tot gevolg. Rivierdynamiek keerde terug en aanleg van nieuwe geulen en verlaagde uiterwaarden zorgden voor ideale nieuwe..


Lees verder 12 augustus 2012   9 jaar oud
Lichtgroene sabelsprinkhaan

Afgelopen week werd in het Kempen~Broek een populatie lichtgroene sabelsprinkhanen ontdekt. Hiermee lijkt deze zeldzame zuiderling zich in Nederland gevestigd te hebben...


Lees verder 1 augustus 2012   9 jaar oud
Prooioverdracht boomvalk: mannetje heeft prooi net overgedragen aan vrouwtje die ermeen naar jongen vliegt

Wie nu naar het Kempen~Broek gaat heeft een goede kans om boomvalken te zien. Boomvalken hebben nu jongen en jagen op vliegende insecten boven bloemrijke graslanden, onder andere bij de Graus. Komt dat zien!..


Lees verder 29 juli 2012   9 jaar oud

In de Gelderse Poort rukt onverwachts de boslathyrus op. Voorheen was het een zeldzame plant die vooral in bosranden in Zuid-Limburg groeide. Wie nu in de Millingerwaard of in de Klompenwaard een strandwandeling maakt kan met..


Lees verder 23 juli 2012   9 jaar oud
Vale gier op dood wild zwijn.

Sinds 16 juni zwerft er een vale gier in het grensgebied van Limburg en België bij Maastricht. De vogel overnacht in kalksteengroeves van de Sint Pietersberg (Montagne St Pierre) bij Maastricht en het Waalse Haccourt. Het project..


Lees verder 16 juli 2012   9 jaar oud
Detail, kop, Atlantische steur

Na 50 jaar afwezig te zijn in Nederland werden eerder dit jaar 47 steuren uitgezet. Van deze vissen hebben er inmiddels 17 de Noordzee bereikt. Door middel van zenderonderzoek is bekend geworden dat steuren feilloos de enige open..


Lees verder 15 juli 2012   9 jaar oud
Otter

Dit voorjaar is in het Kempen~Broek tot driemaal toe een otter op een wildcamera vastgelegd door een Belgische onderzoeker. Het Kempen~Broek is een groot grensoverschrijdend natuurgebied tussen Maaseik (B) en Weert (NL) in..


Lees verder 27 juni 2012   9 jaar oud

Archief