Natuurberichten

Uitgever: ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.
Deel deze pagina

Pagina 41 van 48 - 476 Resultaten

Prooioverdracht boomvalk: mannetje heeft prooi net overgedragen aan vrouwtje die ermeen naar jongen vliegt

Wie nu naar het Kempen~Broek gaat heeft een goede kans om boomvalken te zien. Boomvalken hebben nu jongen en jagen op vliegende insecten boven bloemrijke graslanden, onder andere bij de Graus. Komt dat zien!..


Lees verder 29 juli 2012   10 jaar oud

In de Gelderse Poort rukt onverwachts de boslathyrus op. Voorheen was het een zeldzame plant die vooral in bosranden in Zuid-Limburg groeide. Wie nu in de Millingerwaard of in de Klompenwaard een strandwandeling maakt kan met..


Lees verder 23 juli 2012   10 jaar oud
Vale gier op dood wild zwijn.

Sinds 16 juni zwerft er een vale gier in het grensgebied van Limburg en België bij Maastricht. De vogel overnacht in kalksteengroeves van de Sint Pietersberg (Montagne St Pierre) bij Maastricht en het Waalse Haccourt. Het project..


Lees verder 16 juli 2012   10 jaar oud
Detail, kop, Atlantische steur

Na 50 jaar afwezig te zijn in Nederland werden eerder dit jaar 47 steuren uitgezet. Van deze vissen hebben er inmiddels 17 de Noordzee bereikt. Door middel van zenderonderzoek is bekend geworden dat steuren feilloos de enige open..


Lees verder 15 juli 2012   10 jaar oud
Otter

Dit voorjaar is in het Kempen~Broek tot driemaal toe een otter op een wildcamera vastgelegd door een Belgische onderzoeker. Het Kempen~Broek is een groot grensoverschrijdend natuurgebied tussen Maaseik (B) en Weert (NL) in..


Lees verder 27 juni 2012   10 jaar oud
Steur

Na de eerste uitzetting van zeventien Atlantische steuren in mei dit jaar, zijn afgelopen vrijdag nog eens dertig soortgenoten succesvol vrijgelaten in de Waal bij Nijmegen. Van de eerste zeventien uitgezette steuren zijn acht..


Lees verder 26 juni 2012   10 jaar oud
Raaf

Dit jaar zijn drie jonge raven geboren en uitgevlogen in natuurgebied De Maashorst (tussen Uden en Oss) in Noord-Brabant. Dat is voor het eerst in meer dan 90 jaar...


Lees verder 18 juni 2012   10 jaar oud
Orpheusspotvogel gadget, GNU Free Documentation License

Tijdens een bezoek, eind mei, aan nieuwe begraasde natuurgebieden in het Drielandenpark bij Vaals ontdekte ARKers een Orpheusspotvogel. Een zeldzame zuiderling die steeds vaker in Nederland opduikt. Dezelfde dag werden ook twee..


Lees verder 17 juni 2012   10 jaar oud
Oogsten zeegras

De proef van de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat om zeegras terug te brengen in de Waddenzee is geslaagd. Op alle drie de proefvelden is zeegras opgekomen. Zeegras vergroot de kraamkamerfunctie van de Waddenzee en speelt een..


Lees verder 3 juni 2012   10 jaar oud
Grauwe gors

De grauwe gors is bijna uitgestorven in Nederland. Tot vreugde van talloze vogelaars werden dit jaar al in drie natuurontwikkelingsgebieden grauwe gorzen gehoord. Hopelijk keert het tij en zijn deze drie zingende grauwe gorzen..


Lees verder 20 mei 2012   10 jaar oud

Archief