Natuurberichten

Pagina 854 van 895 - 8944 Resultaten

In poldersloten bij Tienhoven zijn in september meerdere exemplaren van de in Nederland zeldzame gestreepte waterroofkever gevonden. Dit is goed nieuws, want deze soort is in heel Europa bedreigd en is de laatste decennia op veel..


Lees verder 12 oktober 2008   10 jaar oud

Wereldwijd wordt volgens het IUCN een op de vier zoogdieren bedreigd. Onder andere meervleermuis, lynx en otter staan op de internationale Rode lijst. De bever is er echter vanaf gehaald. ..


Lees verder 12 oktober 2008   10 jaar oud

De media besteedde de afgelopen weken veel aandacht aan de rampzalige zomer voor de ganzen in Siberië. Door het vroege instorten van de lemmingenpopulatie lukte het de meeste paren niet om voor nageslacht te zorgen (NB). Inmiddels..


Lees verder 11 oktober 2008   10 jaar oud

Het jagen op wilde zwijnen helpt niet om de wilde zwijnenstand in Nederland te verlagen. Dat blijkt uit een onderzoek van Marcel Vossestein. Het hoge afschotpercentage leidt tot een hogere vruchtbaarheid onder de zeugen en tot..


Lees verder 11 oktober 2008   10 jaar oud

Vandaag is het eerste exemplaar van de ‘Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming' uitgereikt aan Anita Wouters, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De uitgave..


Lees verder 10 oktober 2008   10 jaar oud

Nu, de eerste helft van oktober, is de libellentijd over, maar een aantal soorten vliegt maar door. Houtpantserjuffer, paardenbijter en heidelibellen zijn nog te zien tot de eerste echte nachtvorst er is...


Lees verder 10 oktober 2008   10 jaar oud

Het oehoejong met de naam 'Jo' is online. Afgelopen zomer kreeg het jong een ring, een satellietzender en een eigen webpagina: www.oehoe.web-log.nl. Op de website zijn de trekroute en de belevenissen van Jo te volgen. De oehoe is..


Lees verder 9 oktober 2008   10 jaar oud

Help bij het geven van Nederlandse namen aan ‘nieuwe’ zoogdiersoorten en reageer voor 1 november...


Lees verder 9 oktober 2008   10 jaar oud

De afgelopen jaren zien we vaker dat er een extra generatie vliegt van vlindersoorten. Dit jaar was dat onder andere het geval bij landkaartje en kleine ijsvogelvlinder. Nu is er zelfs een melding van twee veenhooibeestjes op 7..


Lees verder 8 oktober 2008   10 jaar oud

Het najaar is dan toch echt losgebarsten. Tijdens de 'World Bird Watch' van afgelopen zaterdag werden er al bijzonder hoge aantallen van trekkende vinken, spreeuwen en koperwieken gemeld. Die hoge aantallen vliegen een paar dagen..


Lees verder 8 oktober 2008   10 jaar oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen