Natuurberichten

Uitgever: NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Pagina 1 van 4 - 31 Resultaten

lead

Scheuten jonge grasplantjes in de kwelder groeien in clusters bij elkaar, ongeacht factoren in hun omgeving. In de duinen hangt de manier waarop jong gras scheuten verspreidt af van de soort en de leefomgeving. Uit nieuw onderzoek..


Lees verder 9 maart 2023   3 wkn oud
mosselrif

Wat maakt ecosystemen bestendig tegen klimaatverandering? Een stevige ruimtelijke structuur. Onderzoekers ontdekten een type patroonvorming in ecosystemen dat veel lijkt op een patchwork of lappendekenpatroon dat zich ook – op..


Lees verder 24 januari 2023   2 mnd oud
Microplastic deeltjes van circa 2 mm groot.

De bacterie Rhodococcus ruber eet en verteert plastic. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek door promovenda Maaike Goudriaan van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Op basis van een modelstudie met..


Lees verder 22 januari 2023   2 mnd oud

Microben hebben een huidje dat reageert op de omgeving, een beetje zoals onze huid zweet bij warmte en rilt bij kou. Gefossiliseerde microbiële huidjes geven ons een glimp van hoe het klimaat in het verleden was. Door de 'missing..


Lees verder 20 december 2022   3 mnd oud

De Waddenzee verandert door menselijke invloeden zoals gaswinning, toerisme en door zeespiegelstijging. Onderzoeker Selin Ersoy, ecoloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bestudeerde hoe..


Lees verder 25 november 2022   4 mnd oud
Boomrifproject

Onderzoekers hebben een experiment met boomriffen van perenhout geplaatst in de diepere delen van de Waddenzee. Al na enkele maanden blijken deze riffen te barsten van het leven. Algen, zeepokken, mossels, mosdiertjes, zakpijpen..


Lees verder 16 november 2022   4 mnd oud
Asterionellopsis glacialis

De Waddenzee is een uiterst productief ecosysteem. Aan de basis van het voedselweb staan diatomeeën en andere ‘primaire producenten’. Door een onderzoek naar stikstofisotopen in de voedselketen kon dr. Philip Riekenberg van het..


Lees verder 5 november 2022   4 mnd oud

De poolgebieden behoren tot de meest ontoegankelijke plaatsen op onze planeet. Uitzoeken waar de verschillende zeehondensoorten zich ophouden is een uitdaging. Onderzoekers maakten dronebeelden van verschillende zeehondensoorten..


Lees verder 14 september 2022   6 mnd oud
Spitsbergen

Afgelopen woensdag vertrok de Nederlandse wetenschappelijke expeditie SEES vanuit Spitsbergen per schip naar het eiland Edgeøya. Net als na de vorige editie zal de kennis die de onderzoekers meebrengen nieuwe inzichten bieden,..


Lees verder 19 juli 2022   8 mnd oud
Halfgeknotte strandschelp (exclusief eenmalig gebruik)

In een uniek samenwerkingsverband verkennen Wageningen Marine Research en NIOZ samen met beroepsvissers en natuurbeschermers wat een duurzame vangst van de halfgeknotte strandschelp in de Noordzee is zonder dat de beschermde..


Lees verder 8 juli 2022   8 mnd oud

Archief