Natuurberichten

Uitgever: NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Pagina 1 van 3 - 27 Resultaten

De Waddenzee verandert door menselijke invloeden zoals gaswinning, toerisme en door zeespiegelstijging. Onderzoeker Selin Ersoy, ecoloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bestudeerde hoe..


Lees verder 25 november 2022   1 week oud
Boomrifproject

Onderzoekers hebben een experiment met boomriffen van perenhout geplaatst in de diepere delen van de Waddenzee. Al na enkele maanden blijken deze riffen te barsten van het leven. Algen, zeepokken, mossels, mosdiertjes, zakpijpen..


Lees verder 16 november 2022   2 wkn oud
Asterionellopsis glacialis

De Waddenzee is een uiterst productief ecosysteem. Aan de basis van het voedselweb staan diatomeeën en andere ‘primaire producenten’. Door een onderzoek naar stikstofisotopen in de voedselketen kon dr. Philip Riekenberg van het..


Lees verder 5 november 2022   4 wkn oud

De poolgebieden behoren tot de meest ontoegankelijke plaatsen op onze planeet. Uitzoeken waar de verschillende zeehondensoorten zich ophouden is een uitdaging. Onderzoekers maakten dronebeelden van verschillende zeehondensoorten..


Lees verder 14 september 2022   2 mnd oud
Spitsbergen

Afgelopen woensdag vertrok de Nederlandse wetenschappelijke expeditie SEES vanuit Spitsbergen per schip naar het eiland Edgeøya. Net als na de vorige editie zal de kennis die de onderzoekers meebrengen nieuwe inzichten bieden,..


Lees verder 19 juli 2022   4 mnd oud
Halfgeknotte strandschelp (exclusief eenmalig gebruik)

In een uniek samenwerkingsverband verkennen Wageningen Marine Research en NIOZ samen met beroepsvissers en natuurbeschermers wat een duurzame vangst van de halfgeknotte strandschelp in de Noordzee is zonder dat de beschermde..


Lees verder 8 juli 2022   4 mnd oud
Boot met TreeReef-bomen

De afgelopen eeuw zijn veel riffen in de Waddenzee en Noordzee verdwenen. Riffen zijn heel belangrijk voor vissen omdat ze zich daar kunnen verschuilen. Daarom moeten we riffen herstellen, maar hoe doe je dat? Het NIOZ start nu..


Lees verder 18 juni 2022   5 mnd oud
Spitssnuitdolfijn

Een internationaal team van biologen is erin geslaagd om met biologgers het gedrag van de relatief onbekende gewone of Noordzee-spitssnuitdolfijn te bestuderen. Deze dolfijnensoort wordt zelden waargenomen, en jaagt in de diepzee...


Lees verder 13 mei 2022   6 mnd oud
De kans op vestiging van zaailingen op wadplaten wordt bepaald door de fluctuaties van de bodem waarop de plant wortelt.

De zomers worden gemiddeld heter, buien worden steviger en de zeespiegel komt steeds iets hoger. “Maar het zijn niet alleen die veranderende gemiddelden die bepalen of een organisme zich ergens kan vestigen of niet. Het gaat vaak..


Lees verder 13 mei 2022   6 mnd oud
Satellietfoto van zadelrobben nabij Groenland, gefotografeerd vanaf 600 km hoogte.  © Maxar Technologies

Voor het eerst is het gelukt om satellietbeelden van Arctische zeehonden te verzamelen. Onderzoekers van het NIOZ en Wageningen Marine Research deden dit tijdens een onderzoek naar het effect van verdwijnend zee-ijs op zeehonden..


Lees verder 8 april 2022   7 mnd oud

Archief