Natuurberichten

Dossier: Vogeltrek

In het voorjaar en najaar is het weer raak, miljoenen vogels vliegen dan door Nederland op weg naar een broedplek, of een lekker warme winterbestemming. Nederland ligt vaak precies op de migratieroute van vogels en wordt vaak gebruikt als rustplaats voordat de vogels weer verder vliegen. Op honderden locaties door heel Nederland wordt precies bijgehouden welke vogels allemaal ons land passeren. Regelmatig worden er dan ook bijzondere soorten ontdekt. Lees hieronder alle natuurberichten over migratie en trekvogels in Nederland. De meest actuele berichten staan bovenaan.
Deel deze pagina

Pagina 39 van 44 - 437 Resultaten

Heggenmus, Vogelbescherming Nederland

Je moet er een keer op gewezen worden, anders hoor je het niet: het hoge, metaalachtige ‘die-die-die-die-die’, de roep van een trekkende heggenmus. Een onopvallend geluid, zoals bijna alles onopvallend is aan de heggenmus. Zo ook..


Lees verder 18 september 2012   10 jaar oud
Trekkende Zwarte Mezen langs telpost De Horde, Lopik. 27-9-2010

De afgelopen dagen verschenen Zwarte mezen, naaldbosbewoners bij uitstek, op plekken waar ze niet broeden. Luidruchtige en onrustige groepjes in stedelijk gebied of uiterwaarden, een mooi gezicht. Is er een invasie op komst?..


Lees verder 7 september 2012   10 jaar oud

Langzaam maar zeker verhuizen steeds meer vogels naar hun wintergebieden in Zuid Europa of Afrika. Velen passeren daarbij de Rotterdamse Delta, een gevaarlijke oversteek over open water. De Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de..


Lees verder 6 september 2012   10 jaar oud
Zilverplevier in zomerkleed temidden van rosse grutto’s op het wad bij Terschelling

Met een melancholiek fluitend ‘klu-ieeej’ verraadt een eenzaam overtrekkende zilverplevier in het binnenland vaak zijn komst. Maar voor de grote aantallen zilverplevieren moet je naar de Waddenzee. De aantallen doortrekkers zijn..


Lees verder 21 augustus 2012   10 jaar oud
Bonte vliegenvanger

De afgelopen dagen werden op veel plaatsen bonte vliegenvangers gezien. In het voorjaar is de bonte vliegenvanger door zijn leuke zang een opvallende verschijning in bossen en riante tuinen met nestkasten. Maar nu zijn bonte..


Lees verder 14 augustus 2012   10 jaar oud
Jonge zwarte ooievaar

Afgelopen weken zijn er al op allerlei plekken Zwarte Ooievaars gemeld, en dat worden er komende weken nog wel meer. Augustus is immers de beste tijd om deze bijzondere soort in ons land te zien. Meestal gaat het om overvliegende..


Lees verder 27 juli 2012   10 jaar oud
Purperreiger

Hoewel een flink deel van de purperreigers nog in het broedproces zit, zit het broedseizoen er voor een ander deel weer op. De purpers, zowel de volwassen als de jonge vogels, hebben nog even de tijd om zich voor te bereiden op de..


Lees verder 10 juli 2012   10 jaar oud
Kemphaan

De herfst is begonnen voor veel vogelsoorten. Verschillende soorten steltlopers hebben hun broedgebieden reeds verlaten. Eén daarvan is de charismatische kemphaan. Nog steeds te herkennen aan de kraag, maar je moet er snel bij..


Lees verder 3 juli 2012   10 jaar oud
Vrouwtje Tapuit met een kniptor

Na ruim zes maanden in Afrika te hebben doorgebracht zijn onze tapuiten weer terug in hun broedgebieden. Opmerkelijk is dat weinig volwassen tapuiten de winter hebben overleefd en dat de overlevers laat en verspreid zijn..


Lees verder 7 juni 2012   10 jaar oud
Boerenzwaluw

Het broedseizoen van de boerenzwaluw is van start gegaan. Door lang aanhoudend slecht weer in Zuid-Europa zijn de boerenzwaluwen later dan gebruikelijk vanuit Afrika bij ons aangekomen. Boerenzwaluwen worden tijdens de trek door..


Lees verder 25 mei 2012   10 jaar oud

Archief