Natuurberichten

Pagina 1181 van 1334 - 13337 Resultaten

De bovenstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door de Stichting Samenwerkende Artsen en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg (SAAG).

De kou houdt aan waardoor vrijwel alle teken nog in winterrust blijven. Toch is het zelfs onder deze omstandigheden nog mogelijk om een tekenbeet en daarmee de ziekte van Lyme op te lopen...


Lees verder 7 maart 2010   12 jaar oud
Europese Kraanvogel, Van Wikipedia GNU Licentie

Het kraanvogelpaartje dat vorig jaar in het Fochteloërveen broedde, is terug. Samen met hun eenjarig jong foerageren ze op de omliggende akkers...


Lees verder 7 maart 2010   12 jaar oud

Na de eerste amfibieën op trek vorige week beginnen nu ook de reptielen te ontwaken uit hun winterslaap. Op diverse plaatsen in het land zijn door RAVON vrijwilligers in de eerste dagen van maart enkele adders en al twee soorten..


Lees verder 7 maart 2010   12 jaar oud
Bruine Kiekendief

Ieder jaar kiezen SOVON en Vogelbescherming Nederland een soort die extra aandacht verdient. Dat is dit jaar de charismatische bruine kiekendief. De keuze is op deze soort gevallen omdat het een zeldzame en bijzondere roofvogel..


Lees verder 6 maart 2010   12 jaar oud
mol eet regenworm

Het is weer de tijd van het jaar voor molshopen. Mollen zijn zoogdieren die zelf zelden boven de grond te zien zijn, maar hun sporen wel duidelijk achterlaten. En zeker in deze tijd kun je daar hele patronen in herkennen...


Lees verder 6 maart 2010   12 jaar oud
Klein hoefblad bloei, uitsnede

De eerste bloeiende exemplaren van klein hoefblad zijn gesignaleerd. Door de koude start van het jaar is dit ongeveer gelijk met het, eveneens koude, voorjaar van 2009 en een stuk later dan in het zachte voorjaar van 2008. Toen..


Lees verder 5 maart 2010   12 jaar oud

Op de landgoederen van Natuurmonumenten rondom Zundert (Noord-Brabant) zijn maar liefst zeven verschillende soorten vleermuizen waargenomen. Het gaat in totaal om vele honderden dieren. Dit blijkt uit recent onderzoek van..


Lees verder 5 maart 2010   12 jaar oud
Grutto

Het is de tijd van het jaar van buitelende kieviten, schreeuwende grutto’s en – voor zover je ze nog ziet – vechtende kemphanen. Meer dan de helft van alle Europese grutto’s en scholeksters broedt in Nederland. Maar het gaat..


Lees verder 5 maart 2010   12 jaar oud
Vroegeling
Foto: Jan en Margriet Kampman

De eerste bloeiende vroegelingen zijn al waargenomen, onder andere in Leeuwarden. In de serie over de levensvormen van planten plaatsen we de vroegeling in de categorie van de therofyten. Dit zijn éénjarige planten, ook wel..


Lees verder 4 maart 2010   12 jaar oud
Lepelaar, www.ivnvechtplassen.org

Boswachter van Schie zag 2 maart de eerste lepelaars in de Ackerdijkse Plassen. De witte vogels rusten hier uit en zoeken naar voedsel. Daarna vliegen ze door: op zoek naar een broedplek...


Lees verder 4 maart 2010   12 jaar oud

Archief