Natuurberichten

Pagina 1184 van 1360 - 13591 Resultaten

Kwartelkoning

Tijdens de eerste landelijke kwartelkoningentelling van afgelopen 28 en 29 mei zijn voorlopig 14 kwartelkoningen gehoord. Dit is het laagste aantal ooit bij een simultaantelling van deze geheimzinnige nachtbraker. Vorig jaar..


Lees verder 11 juni 2010   12 jaar oud
vos eet hazelworm

Enkele dagen geleden ontving RAVON een opmerkelijke waarneming van een ringslang in de nabijheid van een vossenhol. Deze slang diende mogelijk voor de jonge vosjes als prooi om mee te oefenen...


Lees verder 10 juni 2010   12 jaar oud

Met een uitgebreid onderzoek naar muurplanten in Gelderland zijn de afgelopen jaren veel nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten boven water gekomen. Letterlijk, want voor het eerst is ook consequent gekeken naar een opmerkelijke..


Lees verder 10 juni 2010   12 jaar oud
Goudstipje in Oosterschelde 2010

Afgelopen 30 mei werd op deze website melding gemaakt van de vondst van de eerste Belgische Goudstipjes op scheepswrakken. Tot dan toe was deze soort nog niet bekend aan de Nederlandse kust. Daar is nu verandering in gekomen...


Lees verder 10 juni 2010   12 jaar oud
cover Atlas Limburg Zoogdieren

Dit weekend is de nieuwe atlas Zoogdieren van Limburg verschenen. Uit de atlas blijkt dat Limburg een unieke provincie is voor in het wild levende zoogdieren. Je treft hier soorten die je nergens anders ziet zoals eikelmuis,..


Lees verder 9 juni 2010   12 jaar oud

We bevinden ons in de vlinderdip. De voorjaarsgeneratie van vlindersoorten met meerdere generaties per jaar is uitgevlogen en de zomergeneraties zijn nog niet aanwezig. De afgelopen jaren was de dip een paar weken eerder, maar nu..


Lees verder 9 juni 2010   12 jaar oud
Tweekleurig franjekelkje

Het Tweekleurig franjekelkje is een bijzonder fraai maar ook erg klein paddenstoeltje. Bij het zoeken naar deze kleine paddenstoeltjes opent zich een wereld van verborgen schoonheid...


Lees verder 8 juni 2010   12 jaar oud
Bruine Kiekendief

Het broedseizoen van de bruine kiekendief is in volle gang. De meeste broedvogels zijn momenteel volop actief met nestelactiviteiten. Al heel veel mensen zijn actief in het Jaar van de bruine kiek om te proberen exact het aantal..


Lees verder 8 juni 2010   12 jaar oud
Melkviooltje (var lacteoides)

Promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden toont aan dat een afwijkende, en alleen in Nederland voorkomende, vorm van het Melkviooltje als aparte variëteit beschouwd moet worden. De taxonomische status van (onder)soort zit er..


Lees verder 7 juni 2010   12 jaar oud

Veel vlinders blijven gelijk of doen het beter dan in het voorjaar van 2009. Dit blijkt uit de telgegevens van april en mei. De koninginnenpage is de grote verliezer van dit voorjaar. Bruin dikkopje en argusvlinder kenden een..


Lees verder 7 juni 2010   12 jaar oud

Archief