Natuurberichten

Pagina 1184 van 1508 - 15077 Resultaten

Op 21 maart werd in Zeeland de eerste vuurjuffer van dit jaar gemeld. Dat is een zeer vroege waarneming. Alleen in 2007 is er eerder eentje gemeld. Dit heeft vast te maken met de hoge temperaturen in maart...


Lees verder 22 maart 2012   11 jaar oud
Westerscheldediijk bij Ritthem: recent en ca. 5 jaar geleden vervangen steenbekleding

Na de versterking van de Westerscheldedijken in de periode 1997 tot 2002 is de natuur opmerkelijk snel teruggekeerd. Zo blijkt uit onderzoek van Projectbureau Zeeweringen en Bureau Waardenburg. Deze kunstmatige rotskusten bieden..


Lees verder 22 maart 2012   11 jaar oud
Kleine voorjaarsuil

De meeste mensen kennen hem wellicht niet, maar één van de meest algemene vlinders, weliswaar een nachtvlinder, vliegt nu. De Kleine voorjaarsuil laat zich overdag niet gemakkelijk opmerken. Maar wie 's nachts bij een felle lamp..


Lees verder 22 maart 2012   11 jaar oud

Grote delen van de graslanden rondom het Naardermeer zijn nat, soms zelf te nat. Van nature zouden grote grazers als wild rund ’s winters wegtrekken naar hogere gronden. Omdat deze natuurlijke trek hier niet mogelijk is helpen we..


Lees verder 22 maart 2012   11 jaar oud
Vrijwilligers leggen een nieuwe broeihoop aan

In de leefgebieden van de ringslang worden door vrijwilligers broed- en kraamkamers aangelegd. Dit vindt ieder jaar opnieuw plaats in de maand maart, ruim voordat moeder ringslang haar eieren gaat afzetten. Het is een voorbeeld..


Lees verder 21 maart 2012   11 jaar oud
Grote vos

Het hoeft niet altijd slecht nieuws te zijn over dagvlinders. Er werden de laatste dagen verschillende grote vossen gemeld. Deze soort, die vrijwel was verdwenen uit Vlaanderen en Nederland, kende vorig jaar een spectaculaire..


Lees verder 21 maart 2012   11 jaar oud
Pruikzwam

Door samenwerking van de firma Eijkelboom uit Apeldoorn en het landgoed Tongeren te Epe is de beukenstam waar al enige jaren de zeldzame Pruikzwam op groeit van de houtkachel gered en verplaatst naar een plekje op het landgoed..


Lees verder 21 maart 2012   11 jaar oud
Bonte mantel, 2009, Oosterschelde

Recent hebben sportduikers twee zeer bijzondere waarnemingen gedaan. Niet tijdens het duiken, maar bij het opruimen van hun digitale fotoarchieven. De oudste waarneming van deze twee betreft de vondst van een foto van een Bonte..


Lees verder 20 maart 2012   11 jaar oud
Zwarte specht

Het is nu spechtentijd: alle spechtensoorten zijn actief en dat geldt zeker ook voor de majestueuze Zwarte specht. Zoek hem in de grote boscomplexen van ons land en let op de luide roffel en de opvallende roep...


Lees verder 20 maart 2012   11 jaar oud
Boomklever

Nu de lente dan toch echt begonnen is, is het een komen en gaan van vogelsoorten. De winterganzen gaan, de broedvogels komen...


Lees verder 20 maart 2012   11 jaar oud

Archief