Natuurberichten

Uitgever: FREE Nature

Deel deze pagina

Pagina 10 van 13 - 130 Resultaten

Tijdens een recente inventarisatieronde is de zeldzame sikkelsprinkhaan aangetroffen in de Overdiemerpolder. Deze zeldzame sprinkhaan is een goede indicator voor structuurrijke bosranden. FREE nature beheert deze natuurgronden van..


Lees verder 22 augustus 2013   8 jaar oud
Veld met lange ereprijs in de Vechterweerd

In de Vechterweerd (OV) bloeit de Lange Ereprijs nu volop. De afgelopen jaren is de verspreiding en zijn de aantallen van deze vrij zeldzame plant toegenomen. Lange ereprijs is een plant van oeverruigten en ruige graslanden. De..


Lees verder 9 augustus 2013   8 jaar oud

Midden tussen het duindoornstruweel en midden in de haven van Rotterdam vindt momenteel een explosie van duizendguldenkruid plaats. Om precies te zijn strandduizendguldenkruid. Hoewel deze soort hier jaarlijks wordt gezien is de..


Lees verder 25 juli 2013   8 jaar oud

De wolfsmelkwespvlinder is een zeldzame vlindersoort die we in Nederland vooral langs de grote rivieren tegen komen. Hier vindt hij nog zijn belangrijkst waarplant de heksenmelk en juist deze plant profiteert weer van natuurlijke..


Lees verder 11 juli 2013   8 jaar oud
Rietorchis in De Staart, Oud Beijerland

Na tien jaar geduld en begrazing groeien er behalve brandnetels ook rietorchis, kruidvlier en andere planten op De Staart (Zuid-Holland). Op een ondergrond van havenslib waar tot 2003 aardappels werden verbouwd is nu een..


Lees verder 30 juni 2013   8 jaar oud
Hoog water Waal koniks en galloway runderen eiland Erlecomse Waard

De uiterwaarden vallen weer droog na de hoge waterstand van eind vorige week. Dieren die zich veilig hadden teruggetrokken op de hoge delen van de uiterwaarden, treffen nu hun leefgebied aan met verse afzettingen van zand en slib...


Lees verder 13 juni 2013   8 jaar oud

Op steeds meer plekken in Nederland wordt de reuzenberenklauw als ongewenste soort verklaard. Het sap van deze plant kan, wanneer het in contact komt met zonlicht, behoorlijke brandwonden veroorzaken. De reuzenberenklauw, die van..


Lees verder 30 mei 2013   8 jaar oud

Onlangs zag beheerder Arjen Boerman van FREE Nature iets opvallends. Een merrie liet tegelijk twee veulens drinken, maar ze had geen tweeling. Ze heeft gedeeltelijk de zorg van een ander veulen op zich genomen. De moeder van het..


Lees verder 17 mei 2013   8 jaar oud

Bij natuurlijke begrazing wordt uitgegaan van jaarrond begrazing, dit omdat de dieren zowel ’s zomers als ’s winters een unieke rol in het landschap vervullen. Op een aantal plekken is dit echter niet mogelijk, het eiland van..


Lees verder 2 mei 2013   8 jaar oud

De winter duurde lang, erg lang, en dat merkten ook de grote grazers in tal van natuurgebieden. Afgelopen winter is er op meer plekken bijgevoerd dan in andere jaren. Bijvoeren blijft de uitzondering op de regel bij FREE Nature...


Lees verder 18 april 2013   8 jaar oud

Archief