Natuurberichten

Uitgever: Provincie Gelderland

Gelderland heeft veel natuur. De provincie zorgt ervoor dat onze omgeving rijk aan natuur blíjft en dat iedereen daarvan kan genieten.

Pagina 15 van 15 - 146 Resultaten

Natura2000-gebied Stelkampsveld

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de..


Lees verder 24 november 2017   5 jaar oud
Hoogveen met lavendelheide en veenbes

In en om het Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk zijn de afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd om het veen te vernatten en zullen de komende jaren nog meer maatregelen uitgevoerd worden. Door meer grond aan te..


Lees verder 17 november 2017   5 jaar oud
Gentiana pneumonanthe. Klokjesgentiaan

Met een feestelijke bijeenkomst is 30 oktober gevierd dat het natuurherstelproject Gorsselse Heide afgerond is. Dit voormalig militair terrein van circa honderd hectare bij Zutphen is nu weer een gevarieerd vochtig heideveld met..


Lees verder 9 november 2017   5 jaar oud
Bittervoorn

De natuur onder water is voor veel mensen een onbekende wereld. Daarom heeft de provincie Gelderland een film laten maken die je in zes minuten meeneemt op een verrassende reis. De film past mooi in de Week van Ons Water. Wie veel..


Lees verder 27 oktober 2017   5 jaar oud
Kwabaal

De kwabaal, de enige kabeljauwachtige in zoet water, heeft in Gelderland nog één populatie en is ook in de rest van West- en Midden-Europa zeldzaam geworden. RAVON heeft daarom op verzoek van de Provincie Gelderland de..


Lees verder 17 oktober 2017   5 jaar oud
Kinderen planten een bos aan

De provincie Gelderland ondersteunt inwoners die zelf iets voor natuur of groen doen met de subsidieregeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap. Ook organisaties die inwoners bij natuur betrekken kunnen subsidie..


Lees verder 11 september 2017   5 jaar oud

Archief