Natuurberichten

Uitgever: Stichting ANEMOON

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) is een organisatie voor vrijwilligers onderzoek in het mariene milieu.

Pagina 39 van 42 - 416 Resultaten

Juveniele zeekat

De levenscyclus van de zeekat op de Nederlandse kust kent drie periodes. Rond deze tijd zijn de meeste jonge inktvisjes uit hun eitjes te voorschijn gekomen. In het najaar trekken ze naar de open zee om daar twee winters te..


Lees verder 25 juli 2009   14 jaar oud

Op de Nederlandse kust komen circa 20 soorten garnalen voor. Ongeveer de helft daarvan zijn algemene soorten die luisteren naar namen als veranderlijke steurgarnaal, roodsprietgarnaal en kreeftgarnaal. Maar er zijn ook meerdere..


Lees verder 11 juli 2009   14 jaar oud
Wrattige mosdierslak

In de zomer en het najaar verschijnen de mosdiertjes aan de Nederlandse kust, en met hen hun consumenten. De afgelopen weken mochten we in de Oosterschelde alweer voor het elfde opeenvolgende jaar het voor onze kust schaarse..


Lees verder 27 juni 2009   14 jaar oud
Karmozijnrode knotsslak-02

Een week geleden werd in de Oosterschelde een karmozijnrode knotsslak aangetroffen. Dit kleine zeldzame zeenaaktslakje werd gevonden in de buurt van Zierikzee; tot dan toe was deze soort hier nog nooit eerder gezien. De..


Lees verder 13 juni 2009   14 jaar oud
Gekroonde ringsprietslak met eisnoer

De eerste waarneming van de gekroonde ringsprietslak aan de Nederlandse kust stamt uit 1992. Pas sinds 1998 wordt deze fraaie en kleurrijke zeenaaktslak jaarlijks in kleine aantallen in de Oosterschelde aangetroffen. In de eerste..


Lees verder 31 mei 2009   14 jaar oud
Klepelklokje Meduse

Afgelopen winter meldde Stichting Anemoon diverse keren dat door de extreme winterperiode veel zeedieren in met name de Zeeuwse Delta extreem te lijden hebben gehad onder de langdurige lage watertemperatuur. Nu de lente zijn..


Lees verder 29 april 2009   14 jaar oud
Boomjesslak2009-11A

Zeenaaktslakken zijn dieren die zich meestal voeden met slechts één of hooguit een paar nauw verwante voedselbronnen. De boompjesslak voedt zich hoofdzakelijk met twee soorten hydroidpoliepen: penneschaft en zeecypres. De keuze..


Lees verder 24 april 2009   14 jaar oud
Mannetje Snotolf in Paaikleed

Aan onze kust is het nu volop lente. Veel zeedieren gebruiken deze periode met het opwarmende zeewater voor hun voortplantingsritueel. De mannetjes snotolven bewaken nu overal langs de kust hun einesten. Dat doen ze zo goed dat..


Lees verder 12 april 2009   14 jaar oud
Duintolletje 01

Eind februari werd tijdens een slakkeninventarisatie in het kweldergebied op het eiland Terschelling een zeer opmerkelijke vondst gedaan van het duintolletje. Dit landslakje werd aangetroffen op de zogenaamde Derde Duintjes op de..


Lees verder 3 april 2009   14 jaar oud
Gestippelde dieseltreinworm

Nu de lente langzaam op gang komt zien we de nieuwe natuur in alle kleuren groen ontluiken. Boven water is het een oneindig aantal varianten groen van plantaardige oorsprong. In onze kustwateren wordt de lente aangekondigd met..


Lees verder 28 maart 2009   14 jaar oud

Archief