Natuurberichten

Uitgever: Provincie Zuid-Holland

Deel deze pagina

Pagina 2 van 7 - 68 Resultaten

Pilot Prachtsloten Alblasserwaard Vijfheerenlanden

De flora en fauna in agrarisch gebied staan flink onder druk. Hoe werken we aan herstel? In de pilot Prachtsloten zoeken diverse organisaties en overheden samen met de boeren naar optimaal ecologisch beheer van de poldersloot. De..


Lees verder 2 september 2020   2 jaar oud
Bijenkast bij bloemrijke akkerrand Hoeksche Waard

Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld...


Lees verder 19 augustus 2020   2 jaar oud
vochtige duinvallei Voorne

De provincie Zuid-Holland heeft een interactieve online kaart ontwikkeld waarop te zien is hoeveel stikstof er in natuurgebieden neerdaalt, en wat de herkomst daarvan is. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor de..


Lees verder 5 augustus 2020   2 jaar oud
Roodborsttapuit

De basisgegevens van Randstad en Broedvogels zijn in opdracht van provincie Zuid-Holland door SOVON gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld als meting van de broedvogels in de jaren zeventig. De gegevens geven een genuanceerd beeld..


Lees verder 18 juli 2020   2 jaar oud
Droge plantjes (viooltjes) op zuidhelling duinen

Het klinkt zo tegenstrijdig en toch gebeurt het tegenwoordig bijna elk voorjaar en elke zomer. De natuur verdroogt onder invloed van verdamping en bij gebrek aan neerslag. Ook in een waterwingebied. En eigenlijk boft de natuur..


Lees verder 27 juni 2020   2 jaar oud
Smaragdlibel

Veenlibellen breiden hun areaal steeds verder uit in westelijke richting. Afgelopen weken waren er veel nieuwe meldingen van met name de bruine korenbout en de smaragdlibel. De vroege glazenmaker en glassnijder waren al sterk..


Lees verder 16 juni 2020   2 jaar oud
vissenbossen in de Delftse Schie

In de Delftse Schie en in de Vliet bij Leidschendam-Voorburg heeft het Hoogheemraadschap van Delfland ‘vissenbossen’ aangelegd. Een vissenbos is gemaakt van gebundelde wilgentakken in een stalen kooi. Het vormt voor vissen een..


Lees verder 3 juni 2020   2 jaar oud
jonge egel - een van de icoonsoorten in Zuid-Holland die profiteert van de plannen voor het Groenste Fietsnetwerk van Nederland

Het bestaande netwerk van fietspaden rondom Gorinchem en de noordelijke Drechtsteden gaat de basis vormen voor een kilometerslange brede ecologische zone. De plannen hiervoor zijn door de betrokken gemeenten beschreven in het..


Lees verder 28 mei 2020   2 jaar oud
Antennaria dioica. Rozenkransje

In Nationaal Park Hollandse Duinen is Dunea een opmerkelijk project gestart om een bijzonder plantje te redden: het rozenkransje. Nog niet eerder begaf een drinkwaterleverancier en natuurbeheerder zich op het vlak van matchmaking...


Lees verder 24 mei 2020   2 jaar oud
Still uit Arjans Biggest Year

We zijn deze periode allemaal veel vaker in en om ons eigen huis. Daardoor zijn de mogelijkheden om van de natuur te genieten beperkter dan normaal. Het team van het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) komt ons tegemoet...


Lees verder 21 mei 2020   2 jaar oud

Archief