Natuurberichten

Uitgever: BIJ12

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. We doen dit werk voor de provincies vanuit verschillende units: Faunazaken / Secretariaat van de AdviesCommissie Schade Grondwater, Natuurinformatie en Natuurbeheer, Stikstof en Natura 2000, Gemeenschappelijke Beheer Organisaties.

Pagina 4 van 5 - 47 Resultaten

Een goed beheerde berm met orchideeën; een genot voor de fietser

Vanaf augustus 2021 geldt voor provincies de ‘Gedragscode Provinciale Infrastructuur’. In deze vernieuwde versie van de gedragscode staat hoe provincies bij werkzaamheden op of rond provinciale (water)wegen rekening moeten houden..


Lees verder 23 september 2021   2 jaar oud
Jonge wolf

In de roedel op de Noord-Veluwe zijn dit voorjaar – voor het derde jaar op rij – zes welpen geboren. Dit blijkt uit camerabeelden. In een eerder bericht werd melding gemaakt van vier welpen. Ook zijn er op de Veluwe – naast de..


Lees verder 20 september 2021   2 jaar oud
Wolf

Er is opnieuw een wolf in Drenthe waargenomen. Een wildcamera heeft een wolf geregistreerd in een natuurgebied in Zuidwest-Drenthe. Experts van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging bevestigen dat het om een wolf gaat. ..


Lees verder 28 juni 2021   2 jaar oud
Anser anser. Grauwe gans

Provincies betaalden in 2020 voor 31,6 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is zes miljoen meer dan in 2019. De schade werd voor ruim negentig procent veroorzaakt door ganzen aan graslanden...


Lees verder 24 juni 2021   2 jaar oud
Wolf op de Soerense Hei LOCATIE NIET BEKEND MAKEN

Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Onlangs is het verslag over de periode 1 februari tot en met 30 april 2021 gepubliceerd. Daaruit..


Lees verder 23 juni 2021   2 jaar oud

Voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur is de aanwezigheid van water vaak essentieel. Over deze vochtcondities is per provincie veel informatie beschikbaar. Maar op landelijk niveau kan hierover geen goed beeld gegeven..


Lees verder 13 juni 2021   2 jaar oud
Kievit

Het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een belangrijk instrument voor boeren en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren. Er is veel belangstelling bij..


Lees verder 17 mei 2021   3 jaar oud
Wolf  3 spiegel

De wolf die op 6 maart 2021 werd doodgereden in Ede is waarschijnlijk wolvin GW1729f. Dit is aannemelijk vanwege de locatie van het voorval, het geslacht en het feit dat het dier drachtig was. Uit de eerste resultaten van sectie..


Lees verder 18 maart 2021   3 jaar oud
Patrijs

Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna drie miljard euro voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende tien jaar. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur, dat minister Schouten van..


Lees verder 22 december 2020   3 jaar oud

In natuurgebieden en aan randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen ervan kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en..


Lees verder 16 december 2020   3 jaar oud

Archief