Natuurberichten

Uitgever: OBN Natuurkennis

OBN Natuurkennis ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld via de website Natuurkennis.nl.

Pagina 2 van 8 - 80 Resultaten

Omvorming landbouwgrond tot schrale natuur

Soms worden voormalige landbouwgronden weer veranderd in natuur, maar het omzetten van bemeste landbouwgrond in schrale natuur is niet eenvoudig. In 2017 bracht OBN daarom al een handreiking uit en die is nu herzien. De herziene..


Lees verder 25 juli 2023   10 mnd oud
duinen van Schoorl

Langzaam durven steeds meer duinbeheerders de vastgelegde duinen weer wat dynamischer te maken. Een spannend proces. Geleerde lessen zijn nu samengevat in een handleiding die beheerders kan helpen meer ruimte te geven aan..


Lees verder 11 juli 2023   10 mnd oud
Uiterwaard plas

Het ondieper maken van uiterwaardplassen met grond en baggerspecie levert niet per se de natuurwinst op die ervan werd verwacht. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van OBN Natuurkennis. De voorgestelde win-win-situatie is daarom..


Lees verder 27 juni 2023   11 mnd oud
Verbetering strooisellaag boomwortel

Stikstofneerslag heeft een desastreuze uitwerking op eikenbomen op de hogere zandgronden. Dat komt onder andere doordat het bodemleven is aangetast, waardoor strooisel niet wordt afgebroken. Belangrijke elementen komen zo niet..


Lees verder 13 juni 2023   11 mnd oud
Bramen in het natuurbeheer

Bramen staan bekend als teken van verstoring van de natuur door onder andere stikstof. Maar eigenlijk is Nederland van nature een bramenland met ruim 200 verschillende soorten. De focus op ‘de braam’ in het stikstofdebat leidt af..


Lees verder 31 mei 2023   11 mnd oud
Hemelboom

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een veldgids uitgebracht die het terreinbeheerders makkelijker maakt om de meest risicovolle invasieve planten in bossen te kunnen herkennen. Daarnaast geeft de gids advies..


Lees verder 2 mei 2023   1 jaar oud
Beekvegetatie in het Rolderdiep

Soms lijkt het alsof er in een beek aan alle voorwaarden is voldaan (zoals verbetering van de waterkwaliteit) om een hoge biodiversiteit te garanderen, maar toch blijven gewenste vegetatiesoorten weg. Uit het OBN-onderzoek ‘Grip..


Lees verder 18 april 2023   1 jaar oud
Duingebied in Kennemerland-Zuid

De herstelmaatregelen die de provincie Noord-Holland wil laten uitvoeren in natuurgebied Kennemerland-Zuid zijn onvoldoende om de natuurwaarden op korte of middellange termijn te herstellen. Voor twee veelvoorkomende..


Lees verder 21 maart 2023   1 jaar oud
Duindoorgang

OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Het eerste..


Lees verder 14 maart 2023   1 jaar oud
Kleine zeggenvegetatie met moeraskartelblad en waterdrieblad  in de Meppelerdieplanden.

Waar moet je op letten en wat je moet uitzoeken over nutriëntenbeschikbaarheid, hydrologie en vegetatie voor je vernatting in je terrein toe past? Het antwoord hoor je tijdens de Veldwerkplaats kansrijkdom vernatting laagvenen die..


Lees verder 14 februari 2023   1 jaar oud

Archief