Natuurberichten

Uitgever: ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.
Deel deze pagina

Pagina 34 van 46 - 456 Resultaten

Uitzetten van Schotse Hooglander

Het Drielandenpark in Zuid-Limburg heeft er weer nieuwe natuur bij. Grenzend aan bestaande natuurgebieden heeft ARK Natuurontwikkeling 20 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur. Schotse hooglanders begrazen het gebied zodat..


Lees verder 26 januari 2014   8 jaar oud
Otter close-up van kop VOOR EENMALIG GEBRUIK

Na meer dan 50 jaar afwezigheid is de otter terug in de Gelderse Poort. Vorige week werden bij toeval ottersporen ontdekt in het grensgebied van de Ooijpolder en de Duitse Duffelt. Dat was aanleiding voor Flora- en Faunawerkgroep..


Lees verder 24 januari 2014   8 jaar oud
Bever VOOR EENMALIG GEBRUIK

Er leven weer bevers in de uiterwaarden bij Beuningen. Een mooie aanwinst voor dit toch al rijke natuurgebied langs de Waal. In een klein deel van de Beuningse Uiterwaarden werkt ARK Natuurontwikkeling aan de ontwikkeling van..


Lees verder 29 december 2013   8 jaar oud
Wild Zwijn VOOR EENMALIG GEBRUIK

In de laatste halve eeuw is de zwijnenstand in Nederland spectaculair gestegen, van een geschatte honderd dieren halverwege de vorige eeuw tot mogelijk enkele duizenden nu. Dit heeft zijn effect op de natuur in ons land...


Lees verder 27 december 2013   8 jaar oud
wild zwijn

Wilde zwijnen zijn als alleseter goede opruimers. Naast plantaardig materiaal voeden zwijnen zich ook met insecten en dode dieren. Dit wordt regelmatig vastgelegd door de cameravallen van Dood Doet Leven...


Lees verder 18 december 2013   8 jaar oud
Aythya ferina. Tafeleend, mannetje

ARK Natuurontwikkeling ontwikkelde bij Rhoon de Klimaatbuffer IJsselmonde. Langs het riviertje de Koedood ligt nu een begraasd natuurgebied dat verrassend rijk is aan vogels en andere dieren en planten...


Lees verder 15 december 2013   8 jaar oud
Toekomst van deel van het Kempen~Broek.

Deze zomer was het Kempen~Broek in Limburg lange tijd een van de droogste regio´s van het land. Met de overvloedige regen van de laatste maanden raakt het gebied nu weer gevuld met water. Dankzij natuurontwikkeling keert de..


Lees verder 17 november 2013   8 jaar oud
Hazelmuis

In de afgelopen weken werden tijdens onderzoek bij Vaals voor het eerst hazelmuizen gevonden in nieuwe begraasde natuurgebieden. Een opsteker voor ARK Natuurontwikkeling die in Zuid-Limburg werkt aan verbetering van het leefgebied..


Lees verder 20 oktober 2013   8 jaar oud
wilde kat op cameraval

ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten zijn begin oktober 2013 in Zuid-Limburg gestart met een onderzoek naar de wilde kat. Gedurende drie maanden zal met cameravallen worden gezocht naar dit zeer zeldzame dier...


Lees verder 6 oktober 2013   8 jaar oud
Wolf in Limbourg 2009 VOOR EENMALIG GEBRUIK

Vier samen met ARK Natuurontwikkeling het vijfjarig bestaan van Natuurbericht.nl. Doneer tenminste € 20 en win boeken: 'Crossbill Guide Eastern Rhodopes' of 'Koniks, Wilde Paarden In Nederland' of de tweedelige set 'Rijn in..


Lees verder 22 september 2013   8 jaar oud

Archief