Anemone nemorosa. Bosanemoon

Volop eerstelingen in de natuur op het programma

De Natuurkalender, Wageningen University
12-MRT-2017 - Met maximumtemperaturen ruim boven de tien graden Celsius komt de lente goed op gang. Op steeds meer plaatsen komen frisgroene blaadjes en kleurrijke bloemetjes tevoorschijn. Voor De Natuurkalender breekt één van de meest interessante tijden van het jaar aan. Hieronder een overzicht van de eerstelingen waarvan we de komende weken de eerste waarnemingen verwachten. Helpt u ons met ons onderzoek?

Het was de afgelopen dagen genieten van heerlijk lenteweer. Maximumtemperaturen van 13 tot 15 graden Celsius, weinig wind en een heerlijk zonnetje. Voor ons mensen lekker, maar ook groeizaam weer in de natuur. Geleidelijk komt de natuur om ons heen steeds meer in de lentestand. De sneeuwklokjes zijn op veel plaatsen al weer uitgebloeid, krokusjes staan in volle bloei terwijl de narcissen op steeds meer plaatsen in bloei komen. Een andere gele voorjaarsbloeier is het speenkruid. Veel mensen hebben deze vroegeling al in bloei gezien. De komende twee weken staan er nog veel meer eerstelingen op het programma.

In het kader van De Natuurkalender registreren we samen met vrijwilligers en scholieren van het GLOBE programma al sinds 2001 het moment waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zich voordoen. Maart is altijd één van de maanden waarin er veel waar te nemen is. Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen waar we de komende drie tot vier weken waarnemingen van verwachten. U kunt uw eerste waarneming(en) doorgeven met uw Nature Today account of anoniem. U kunt uiteraard zelf bepalen welke soorten u wilt volgen.

Planten, eerste bloei

BosanemoonGewoon speenkruid, maarts viooltje, klein hoefbladakkerhoornbloem, gewone dotterbloem, hondsdraf, sleedoorn, forsythia, look-zonder-look, scherpe boterbloemkruipende boterbloem, witte dovenetel.

Planten, eerste bladontplooiing

Bladontplooiing witte paardenkastanjeHazelaar, witte paardenkastanje, eenstijlige meidoorn, tweestijlige meidoorn, Europese lariks, gewone vogelkers, beuk, gewone vlier.

Vogels, eerste individu

Grutto, boerenzwaluw, zomertaling, fitisgeelgors, gekraagde roodstaartgraspieper, veldleeuwerik, nachtegaalrietzangerroodborsttapuit, sprinkhaanzangerzwarte roodstaart, visdiefzwartkop.

Vogels, voor het eerst gehoord

Tjiftjaf

Vlinders, eerste individu

Atalantabont zandoogje, boomblauwtje, citroenvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, groot koolwitje, klein geaderd witje, kleine vos

Amfibieën, eerste individu op land, eerste individu in water, eerste eieren, eerste roep

Bruine kikker, gewone pad, groene kikker en kleine watersalamander (eerste individu op land).

Reptielen, eerste individu

Zoogdieren, eerste individu

EgelKonijn (eerste jong gezien)

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto's: Hans Dekker, Saxifraga; Arnold van Vliet